1990 találkozó helyén


Pest Megyei Hírlap, A diákolimpia har­madik korcsoportjának 13—15 éve­sek országos döntőjét Tatán ren­dezték. A fiúknál távolugrásban az inárcsi Krizsán centis eredménnyel nyert. A 4X métere« váltóban bronzér­mes lett a dabasi csapat. A Velencei-tavon a nyílt vidéki bajnokságon férfi kétpár­evezősben: 2. Szegeden tartot­ták a sportág országos vidéki baj­nokságát, amelyen 38 egyesület sportolója vetélkedett, soruk­ban Pest megyeiek.

Délmagyarország, december ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Ka­jak 4-es 50G méter: 3. Kenu 7-es 10Q0 méteren: 1. T nristatalálkozó Hegyi verseny A Budapesti Természetbarát Bi­zottság nemzetközi túrakerékpá­ros találkozót szervezett az Esz­tergom fölötti Gyopár kemping­ben, amely vasárnap zárul.

A programban hegyi, gyorsasági, ügyességi versenyek, kerékpáros­fórum, tábortűz, különböző kul­turális műsorok szerepelnek.

  • New york társkereső
  • Hullám- gothic ülések költsége

A Római-parton a Béke csónak­háznál díjtalanul sajátíthatják el az érdeklődő gyerekek a kajako­zás és a kenuzás alapjait. A Buda­pesti Természetbarát Bizottság szombat-vasárnaponként 10 és 13 óra között várja a vakációzó diá­kokat.

Gyermek, serdü­lő, ifjúsági és felnőtt kategóriában zajlanak majd a küzdelmek, 1990 találkozó helyén ér­dekesség, hogy a két hagyomá­nyos táv, az és az méter mellett méteres versenyeket is rendeznek. Ennek az igen látvá­nyos sprintviadalnak a döntői va­sárnap A hat sprintszám — férfi K—1, női K—1, C—1, férfi K—2, női K— 2, férfi K—4 — fináléja után a sportág hazai történetében először a kajak vegyes párosok méte­res küzdelmére is sor kerül.

Anyagtorlódás miatt a tele- lottó nyereménylistáját a hol­napi számunkban közöljük! Olaszország 3 3 — — 6 2. Cseh és Szlovák 1990 találkozó helyén 3 2 — 4 3. Ausztria 3 1 — 2 2 4. A szakve­zető ugyanis bejelentette, hogy az A csoport utolsó mérkőzé­sén kihagyja az itáliai csapat­ból a tehetetlen csatárokat, s új, fiatal erőkkel kísérletezik, így fordulhatott elő, ami ed­dig elképzelhetetlen volt:Gian- luca Vialli és 1990 találkozó helyén Carne- vale a kispadra került!

Jozef Venglos csehszlovák szövetségi kapitány így véle­kedett: — A jobbtól nem szégyen kikapni, s nyilvánvaló, hogy az olaszok a hazai pálya elő­nyét is élvezték velünk szem­ben.

társkeresés miskolc és környéke

A döntetlenre ennek el­lenére lett volna esélyünk, de a játékvezető sajnos érvényte­lenítette flört testbeszéd férfi. Most a nyolcaddöntőre kell összpon­tosítani, s remélem, játékosaim mielőbb túlteszik magukat a keddi kudarcon. Kedden a Rodax, Polster csatárkettős ki­egészült Andreas Ogrissal, de ez sem hozott ugrásszerű ja­vulást. Hozzá kell tenni, megérdemelten.

Ritkán jön össze ennyi Volkswagen-csoporthoz tartozó autó egy helyen – Galéria

A külföldieket is mozgósító bernecebaráti verseny, vala­mint az osztályozó jelentette az asztaliteniszezők fináléját, me­lyet a megyei szövetség június i évzárója követ. Képünkön: nagyüzem a bernecebaráti általános iskola tornatermében Ritka bravúrt hajtott vég­re a Gödöllői SC asztalitenisz­csapata. A férfiegyüttes meg­nyerte a Pest megyei csapat­bajnokságot, s ezzel jogosult lett, hogy osztályozót játsszon az NB III-ba jutásért.

A gö­döllőiek Fejér megye első he­lyezett csapatával és a Buda- pest-bajnokság aranyérmesé­vel vették fel a küzdelmet, s a döntőt a Dunaújvárosi 1990 találkozó helyén együttesével vívták. Építők SC Győz. Balogh Sándor, a megyei asztalitenisz-szakszövetség el­nöke beszámolt arról, hogy a Dunaújváros már re ve­zetett, s innen tudott fordíta­ni a Katona István játékos­edző által vezényelt gödöllői gárda.

Az amerikaiak nem a vb- győzelem reményével érkeztek Itáliába, azt viszont elmond­hatják magukról, hogy két 1990 találkozó helyén csapattal, az olasszal és az osztrákkal közel egyen­rangúak tudtak lenni.

Ha nem akarunk ezen a szinten meg­ragadni, feltétlenül létre flört québeci hoznunk saját, észak-amerikai küzdelemsorozatunkat. A vb csütörtöki műsorán négy mérkőzés szerepel.

milliomos társkereső

A koreaiaknál a mai talál­kozó már egészen biztosan az utolsó lesz a Mondialén, mi­után az első két fordulóban ve­reséget szenvedtek a belgák­tól és a spanyoloktól. Lee Ho Taik szövetségi kapitány meg­próbálja lelkesíteni csalódott játékosait, akik a vb előtt va­lami kiugró eredményben re­ménykedtek.

Grósz–Ceaușescu-találkozó

Az uruguayiak sokkal na­gyobb tétért küzdenek, szá­mukra ugyanis a győzelem — főleg, ha jelentősebb gólkü­lönbséggel nyernek — a to­vábbjutást jelentheti. Guy Thys, a belgák szövet­ségi kapitánya elégedett azzal, hogy csapata már két mérkőzé­sen kiharcolta a továbbjutást, a spanyolok ellen viszont már a döntetlennel is elégedett len­ne.

Nem tudni, ezt a kijelen­tést miért tette, de kétségtelen, az egy pont a spanyoloknak is a biztos továbbjutást jelenthe­ti. Palermóban egy igen harcos ír válogatott talál­kozik az eddig teljesen formán kívül szereplő Európa-bajnok holland együttessel. A nagykanizsaiak is sze­rény anyagi keretekkel ren­delkeznek, s ezért tiszteletre méltó, hogy rangos nemzetkö­zi verseny megrendezésével is próbálkoztak.

A katowicei ifjúsági világbajnokság aranyérmes lengyel női pá­rosán kívül, kitűnő lengyel férfi párost és szovjet ve­gyes párost is sikerült a szer­vezőknek megnyerni, sőt skót női hármast is üdvözölhettek a nézők.

A meglehetősen vegyes kép­zettségű mezőnyben a ceglé­diek a várakozásnak megfele­lően' szerepeltek, az ifjúsági világbajnoki ezüstérmes Saj- gál Ágnes, Boros Erika pá­ros a második helyen végzett, a Tóth Ferenc, Czigony Béla duó pedig a férfiak páros versenyén bronzérmet szer­zett.

Mivel klubonként csak egy páros indulhatott. A férfi páros kitett ma­gáért — folytatta Váradi. A női hármas nagy csalódást okozott, a kombinált gyakorlatok során óriási hibát vétettek a lányok, s így csak hetedikek lettek. Világkupa­ezüstérmes férfi négyesünk nem indult ezen a verse­nyen, s dicsőséges összetételé­ben, úgy tűnik, már sohasem léphet szőnyegre. Legközelebb június án Dunakeszin rendezünk akro- batikai ugróversenyt, amely egyben az újjáalakult megyei tornaszövetség elnökségi ülé­sének is helyszíne lesz.

Háttér[ szerkesztés ] Az -es úgynevezett négyigenes népszavazás legnagyobb politikai küzdelmet kiváltó kérdése a köztársasági elnök megválasztására vonatkozott. Az -es tavaszi választásokon az MSZP vereséget szenvedett a rendszerváltó pártoktól. A 20 pontos egyezménynek része volt a köztársasági elnök Országgyűlés általi megválasztása is. A köztársasági elnök megválasztásának e módja ismételten megosztotta a társadalmat, továbbra is népszerű maradt a közvetlen elnökválasztás gondolata. E gondolat jegyében Szeged országgyűlési képviselője, a független Király Zoltán aláírásgyűjtést indított a választást a nép döntésére bízó népszavazás érdekében.

Jú­lius 1-jétől pedig Bulgáriá­ban, az immár hagyományos­nak mondható kjusztendili versenyre utazunk, majd rö­vid szünetet kapnak a gye­rekek, s augusztus elejétől kezdjük meg a közvetlen fel­készülést az év végi nagy vi­lágversenyekre — fejezte be a CVSE vezető edzője. Németh Andrea Anyagiak és egyebek Sportról a Parlamentben A kormánykoalíció és az el­lenzék több pártjának ország­gyűlési képviselői mellett meg­hívott szakértők és újságírók találkoztak szerdán délután a Parlamentben.

A sportalbizott­ság kibővített eszmecseréjén halaszthatatlanul fontos ügy­ről, a magyar sport nem fizető német társkereső, de méginkább jövőjéről esett szó.

17 Nobel-díjas közgazdász egy helyen - megkezdődött a találkozó Lindauban

Nádori László ország- gyűlési képviselő, a sportalbi­zottság vezetője az elhang­zottakat összegezve az első he­lyen említette azt, hogy a tes­tület állásfoglalása szerint a magyar sportnak szüksége van millió forint azonnal moz­gósítandó fedezetre. Megvan az a háttér, léteznek bizonyos tartalékok, ahonnan a honi sport létezéséhez, fennmaradá­sához égetően fontos injekciót, a pénzügyi támogatást meg le­hetne szerezni. Ugyancsak indítványozza, hogy a totó nyeresége forrás­ként a sportba kerüljön vissza, emellett egy olyan exkluzív európai sportlottó bevezetését is javasolja, amelynek a hasz­na ugyancsak a sportba, a majdan létrehozandó Nemzeti Sportalapba fordítódnék visz- sza.

Végül az Országgyűlés sportalbizottsága azért is szót emelt, hogy éppen a fokozott társadalmi elvárások miatt ja­vuljon a sport morális, arcula­ta.

Ritkán jön össze ennyi Volkswagen-csoporthoz tartozó autó egy helyen — Galéria Szabó Imre Makón nagy hagyománya van a Volkswagen-csoporthoz tartozó autók találkozójának. Szombaton már a tizennegyediket tartották a Maros-parti Zöld Háznál. Ezt ne hagyja ki!

FSE 18 17 1 35 2. Romhány 18 16 2 34 3. Dág 18 13 5 31 4. MAFC 18 12 6 30 5. TFSE 18 8 10 26 7. Gyöngyös 18 6 12 24 8. Pomáz 18 5 13 23 9.

1990-es magyarországi népszavazás

GEAC 18 3 15 21 Szécsény 18 — 18 18 Déli csoport 1. Titász 17 15 2 32 2. Alba V. Külker SC 17 10 7 27 5. Mezőfi 17 6 11 23 8. Ráckeve 17 5 12 2Î 9.

oldalon, hogy megfeleljen a katonai

Élgép 17 3 14 20 Nők Középcsoport 1. Lehel SC 16 16 — 32 2. MAFC 16 11 5 27 4.

ülés nő prága

Gödöllői SC 16 10 6 26 5. Hatvan 16 8 8 24 6. Salgótarján 16 6 10 22 7. Dabas 16 5 11 21 8. Mafilm 16 4 12 20 9. MlnkboBtunk: Telefon: 27, Romhány, Kossuth u. Yörösvár a serdülőgyőztes Mez- és nadrágjutalom Az elmúlt évekhez ha­sonlóan idén is megrendezték a körzeti labdarúgó győzte­sek tornáját a megye serdülő­bajnoki címért.

A nyolc kör­zet képviselőjéből az előcsa- tározások után négy játszott a nagykálai fináléban.

  • Grósz–Ceaușescu-találkozó – Wikipédia
  • Turista Magazin, ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  • Oldal svájci találkozó ingyenes a nem fizető
  • 17 Nobel-díjas közgazdász egy helyen - megkezdődött a találkozó Lindauban - ezustcsillag.hu
  • es magyarországi népszavazás – Wikipédia
  • Egyetlen tengeri

Pilis—Gödöllői SC Gól: Cserna 2ill. Pilisvörösvári SC—Halásztelek Bár a Halásztelek szünet után nagy fölényben volt, három kontraakcióból a PSC vette be a kaput. Gól: Konkoly 2Mirk, Kovács. A két vesztes játszott 1990 találkozó helyén harmadik helyért: Gödöllői SC—Halásztelek Gól: Lévai 2Borcsányi, Tormai, ill.

Előzmények[ szerkesztés ] Gheorghe Gheorghiu-Dej halála és Nicolae Ceaușescu hatalomra kerülése után egyre hűvösebb lett az addig se éppen szívélyes magyar—román-viszony.

Hajgató 3. Szoros küz­delmet vívtak a csapatok, után következett.

A hülyeség kora

Az első helyért: Pilisvörös­vári SC—Pilis Gól: Bakfi, Kovács, ill. A torna két legjobb csapata méltán jutott a fináléba. A nagy iramú mérkőzés egyik érdekes epizódja, hogy a vö­rösvári Árkus esét Szlu- ka kivédte. A kitűnően rendezett dön­tőt díjkiosztó zárta. A győz­tes gárda a 16 aranyérem mellé 16 keresés egyedülálló férfiak mezt, a Pilis 16 sportnadrágot, a Gödöllő 16 sportszárat kapott, a ne­gyedik helyezett egy focilab­dával vigasztalódhatott.

Pest megyei sikerek Szőnyegről szőnyegre Jól szerepeltek a Pest megyei birkózók az elmúlt hetekben. Az úttörő B korcsoport országos bajnokságán mindkét korcso­portban egy-egy aranyérmet szereztek, emellett sikerrel helyt­álltak az abonyiak a náluk rendezett országos Tsz Kupa verse­nyen.

Pest Megyei Hírlap, június ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Ceglédről vezetett az út Székesfehérvárra. A kelet terü­leti, kötött fogású serdülőbajnokság legjobbjai jutottak ugyanis a fehérvárt országos bajnokság mezőnyébe, soruk­ban abonyi, társkereső oldal brazíliában, valamint Csepel Autós fiatalok. Galambos József, a Ceglédi 1990 találkozó helyén edzője elmondta, hogy egyetlen továbbjutójuk, Turbucz István hétvégi fehérvá­ri szereplését nem kisérte szerencse a 43 kg-os súlycsoport­ban.

Abonyi birkózók: Tarjányi János edző és tanítványai.

ember találkozik reims