A flörtölés fordítás horvát,


Lásd még a flirt szinonimáit a Wiktionary. Catherine és öccse, A flörtölés fordítás horvát DeCourcy tisztában vannak Lady Susan hosszú távú hírnevével, mint határozott és teljes flört.

Rahul tries to flirt with the woman, who starts communicating by singing parodies of Hindi film songs, and explains that the four men are trying to kidnap her. Rahul megpróbál kacérkodni a nővel, aki hindi filmdalok paródiáival énekelve kezd kommunikálni, és elmagyarázza, hogy a négy férfi megpróbálja elrabolni.

a flörtölés fordítás horvát példa bejelentés vicces társkereső

Zidane takes a liking to the princess and does not hesitate to flirt with her throughout the game, much to Steiner's dismay. Elsewhere, Vijay has his eye on Pamela and continues to flirt with her despite her obvious disinterest!

Janice sends Judith to New Orleans with Harley to finalize a deal with shareholders, telling her to flirt with Harley, but also to be careful. Cheryl finds herself unable to flirt her way into a reservation at a hot new restaurant, and she begins to worry that her beauty has faded. Cheryl úgy találja, hogy képtelen flörtölni egy új, forró étterem vendégeinek, és aggódni kezd, hogy szépsége elhalványult. DiNozzo is a flirt, and has a fondness for playing pranks on his co-workers, sometimes with little respect for their boundaries.

Példák a "притворяясь" fordítására a kontextusban:

When a young soldier comes home for a celebration of his recently achieved Knight's Cross, weboldal ingyenes szociális társkereső women unsuccessfully flirt with him during the party.

But what will my little children say when they come to compare my sad works with that laughing, cute, effeminate old flirt there? I had gone in expecting to flirt but instead I learned about the surgical removal társkereső online összehasonlító a fist-sized mutant mass of hair and teeth from her sexual parts.

Arra számítottam, hogy flörtölök, a flörtölés fordítás horvát ehelyett megtudtam, hogy ököl méretű mutáns haj- és fogtömeget sebészeti úton eltávolítottak a szexuális részéről.

The news continued to have competitors in the battle for attention, and because of this it continued to flirt with hyperbole. A hírnek továbbra is versenyzői voltak a figyelemért folytatott harcban, és emiatt továbbra is kacérkodott a hiperbolttal. Court and Spark, released in Januarysaw Mitchell begin the flirtation with jazz and jazz fusion that marked her experimental period ahead.

Az januárjában megjelent Court and Spark látta, hogy Mitchell dzsesszzel és jazz-fúzióval kezdte a kacérkodást, ami az előtte álló kísérleti időszakot jelentette.

Hasonló kifejezések

More is known about Conrad's other, more open flirtation. The previous season had seen Jim and Pam finally get together after years of flirtation; Michael had also found love — with Jan Levinson, his former boss.

Az előző évadban Jim és Pam évekig tartó kacérkodás után végre összejöttek; Michael szerelmet is talált - Jan Levinsonra, volt főnökére. The following seven seasons spent in League One saw largely mid-table security apart from a few flirtations with relegation.

During Dr. Addison Forbes Montgomery's first visit to Oceanside Wellness, Pete and Addison establish a teasing and often flirtatious relationship.

Vukov Raffai Éva: Szótörténetek – Verbi

Addison Forbes Montgomery első látogatása során az Oceanside Wellness-be Pete és Addison kötekedő és gyakran kacér kapcsolatot alakít ki. The Lees meet up with singer Sung Dae-hyun, Seoeon shows his flirtatious side again as a nuna lover with Dae-hyun's daughter Ah-young. A Lees találkozik Sung Dae-hyun énekessel, Seoeon ismét kacér oldalát mutatja be, mint nuna-szerető Dae-hyun lányával, Ah-young-nal.

Suárez met a flörtölés fordítás horvát León inand they began improvising flirtatious lines when starring together in the play Othello before starting a relationship. Suárez ben ismerkedett meg de Leónnal, és kacér sorokat kezdtek improvizálni, amikor a kapcsolat megkezdése előtt együtt szerepeltek az Othello című darabban. Minnie's early personality is cute, playful, musical and flirtatious.

Minnie korai személyisége aranyos, játékos, zenés és kacér. Scratte's personality traits have been shown to be flirtatious, feisty, and intelligent.

a flörtölés fordítás horvát igyekszem nő háztartás egy oran

Scratte személyiségjegyei kacérnak, mohónak és intelligensnek bizonyultak. Because I did not share those feelings, I made an effort to only hang out in group settings and avoid making any jokes or comments that could possibly be interpreted as flirtatious.

Elsewhere is the hospital, Gemma finds Vijay and flirtatiously suggests they make up for last night.

После того, как Джезерак и родители исчезли из виду, Элвин долго лежал, стараясь ни о чем не думать.

The smiles were rated for perceived attractiveness, trustworthiness, dominance as well as flirtatiousness and authenticity. A mosolyokat az észlelt vonzerő, a megbízhatóság, az erőfölény, valamint a flörtölés és a hitelesség alapján értékelték. He was also once reminded of a woman that Elspeth claimed he flirted with named Kitty Stevens, though Flashman was unable to remember her.

притворяясь - fordítás magyarra - translatecom

Egyszer eszébe jutott egy nő, akiről Elspeth azt állította, hogy Kitty Stevens nevű flörtöl, bár Flashman nem tudott rá emlékezni. Sextortion, especially via the use of webcams, is a concern, especially for those who use webcams for flirting and cybersex.

a flörtölés fordítás horvát 50 meet

A szextortálás, különösen a webkamerák használatával, különösen azok számára jelent gondot, akik a webkamerákat flörtölésre és kiberszexre használják.

The original version of Tyrannosaurus Rex released three albums and four singles, flirting with the charts, reaching as high as number fifteen.

a flörtölés fordítás horvát exkluzív társkereső iroda

A Tyrannosaurus Rex eredeti változata három albumot és négy kislemezt jelentetett meg, flörtölve a toplistákkal, elérve a tizenötödik helyet is. The 3rd-century text includes a number of themes, including subjects such as flirting that resonate in the modern era context, states a New York Times review.

A vajdasági magyar nyelvi közegben gyakran elhangzik ehhez hasonló mondat. Ebben az esetben talán azért vonzó ez a kifejezés, mert a Vajdaságban élő emberek azzal az egészségügyi szolgáltatásformával, amelyhez a nővér jelenléte is hozzátartozik, csupán itt szülőföldjükön találkoznak, s emiatt ezt a — tapasztalatuk szerint — vidékükre jellemző szolgáltatásformát szívesen veszik át az új, erre a vidékre jellemző kifejezésekkel együtt. A szó használata a magyar nyelvben tipikus példája a jelentésbeli részleges másolásnak, hiszen a szó szerbben meglevő jelentéseinek csak egyike került át a magyarba. A szó érdekessége, hogy általa is nyomon követhetjük a szókincs változását, illetve az egyes szavak élettartamát, életterét a vizsgált nyelvhasználati közegben.

Selena's sister Suzette found Selena and Pérez flirting with each other and immediately informed their father. Like many in the avant-garde environment, Podlipny began flirting with socialism, and played some part in the European revolutions of the s.

Later in Zack's bedroom, he is practicing flirting with Jennifer while in front of a mirror and wearing a suit and tie. Meanwhile, in the theatre corridor, handsome theatre assistant David is flirting with Isla as he shows her the new hospital system. Eközben a színházi folyosón a jóképű színházi asszisztens, David flörtöl Islával, miközben megmutatja neki az új kórházi rendszert.

Navigálás a bejegyzések között

Gambit became romantically interested in one of his teammates, Rogue, and started flirting with her. Michael goes to the gym where Cutty is already flirting with another woman.

Many studies have confirmed that sex is a driving motivation for flirting behaviours. A possible explanation, for the ambiguous nature of human flirting lies in the costs associated with courtship signals.

Another reason people engage in flirting is to consolidate or maintain a romantic relationship with their partner.

Henningsen and Fox also demonstrated that flirting can sometimes be employed just for fun. Another motive that drives flirting is developing one's own self esteem.