Arra törekszik, hogy wn münsterlandban, Nagyobb a vadászat élménye a hűséges társsal


Pedig igazán megtettem mindent, ami emberileg lehetséges, hogy a túlélés alapvető feltételeitől is megfosszam ezt az ellenségtől megszentségtelenített talajt. Hidak, erőművek, utak, pályaudvarok arra törekszik mindnek a lerombolására határozott parancsot adtam.

Azóta utána is néztem, mikor volt ez, márciusban, és azt hiszem, e tekintetben igazán világosan fejeztem ki magam. Minden ellátóegységet meg kellett semmisíteni, a vízi erőműveket, a telefonközpontokat, a termelőeszközöket, a gyárakat, a műhelyeket, a parasztgazdaságokat, a tárgyi javak összességét, mindent, és ezt úgy értettem, hogy mindent! A kioszk miért ne kerüljön az ellenség kezére?

Miért baj az, ha egy kioszk az ellenség kezére kerül? Az ellenség újságot olvas, és a maga hasznára fordítja, ellenünk fordítja a kioszkot, mindent ellenünk fordít, ami csak a keze ügyébe kerül! Minden, nyomatékosan ismétlem: minden értéket képviselő objektumot meg kell semmisíteni. Nemcsak a házat, az összes ajtaját is. A kilincseket is. A csavarokat is, és nem csak a nagyméretű csavarokat.

  • Park van Luna.
  • Flört tudatalatti

Ki kell csavarni, majd könyörtelenül el kell görbíteni őket. Az ajtókból csak fűrészpor maradjon. A fűrészport elégetni. Ha nem így teszünk, az ellenség ki-be járkál azon az ajtón kedve szerint. Egy tönkretett kilincs, maroknyi elgörbített csavar és egy kupac hamu: kellemes ajtónyitogatást, Herr Churchill! Röviden: a háborúnak ilyen brutális következményei vannak, ez kezdettől világos volt előttem, úgyhogy a parancsom nem hogy wn münsterlandban hangozhatott volna másképp; és ettől független, hogy a parancs hátterében valami egészen más állt.

Legalábbis eredetileg. Tagadhatatlan, hogy a német nép az angolokkal, a bolsevizmussal és az imperializmussal folytatott eposzi küzdelmében végül alulmaradt, s ezáltal, mondjuk ki, eljátszotta túlélésének lehetőségét akár a legprimitívebb vadászó és gyűjtögető életmódra is.

Ilyetén módon a vízi erőművekre, a hidakra, az utakra sem tarthat igényt.

arra törekszik, hogy wn münsterlandban

Kilincsekre se. Ezért adtam ki a parancsot, kisebb részben pedig a teljesség kedvéért is, mert emlékszem, olykor én is kitettem a lábam a Birodalmi Kancellária épületéből, és tudomásul kell venni: arra törekszik amerikai és az angol a maga repülő erődjeivel a munka oroszlánrészét már levette a vállunkról. A parancs teljesítését a későbbi időszakban természetesen nem ellenőriztem részletekbe menően. El lehet képzelni, mennyi dolgom volt, nyugaton az amerikaival birkóztunk, keleten az orosszal, aztán ott volt Germánia Világfőváros városépítészeti fejlesztése és így tovább, de megítélésem szerint a kilincsekkel a Wehrmacht egyedül is megbirkózhatott volna.

Egy szó, mint száz: a német nép papírforma szerint nem létezik. Ám ahogy nézem, még mindig itt van.

Találatok: A kis münsterlandi vizsla még a lesen is nyugodtan ül a gazdája mellett. Nem véletlenül született meg az a mondás, hogy eb a vadász kutya nélkül. A vadászok tudnák csak megmondani, hogy milyen nélkülözhetetlen társuk a vadászatok alkalmával a kutya — legyen szó apróvad vagy nagyvad elejtéséről. Jól jön a hűséges társ segítsége, amikor fel kell kutatni a vadat, arra törekszik elejtett, esetleg megsebzett fácánt össze kell szedni, a vadrécét a tóból ki kell hozni, de nagy segítséget jelentenek a kotorékozás és az utánkeresés során is. Papp Tamás Gyula, a Tiszaszalkai Vadgazdák Vadásztársaság elnöke mindig tartott otthon valamilyen vadászkutyát, jelenleg egy kis münsterlandi vizslája van.

Bizonyos fokig felfoghatatlan. Másfelől: én is itt vagyok, amit éppoly kevéssé értek. Emlékszem a percre, amikor felébredtem, kora délután lehetett.

arra törekszik, hogy wn münsterlandban

Kinyitottam a szemem, s a fölém boruló égboltot pillantottam meg. Kék volt, gyengén felhős, a levegő meleg, és azonnal világossá vált, hogy áprilishoz képest túlságosan is meleg. Mondhatni, hőség volt.

arra törekszik, hogy wn münsterlandban

Viszonylagos csönd honolt, egyetlen ellenséges repülőt sem láttam, fegyverropogást nem hallottam, sem becsapódások vagy légoltalmi szirénák hangját. A Birodalmi Kancellária sehol, a bunker sehol — ezt is megállapítottam.

Fejemet oldalra fordítva megláttam, hogy a földön fekszem egy beépítetlen telken, házfalak vesznek körül, téglaépítmények, rajtuk undorító firkálmányok, amin azonnal mérgelődni kezdtem, micsoda gazemberség, arra törekszik spontán úgy döntöttem, magamhoz rendelem Dönitzet.

Mi több, tunéziai nő keresi állapotomban azt hittem, Dönitz is itt fekszik valahol a közelben, de azután győzött a fegyelem és a logika, gyorsan hogy wn münsterlandban, hogy a helyzet rendkívüli.

Megjegyzem, nem szokásom a szabad ég alatt táborozni. Először is végiggondoltam, mit csináltam előző este. A túlzott alkoholfogyasztás szóba sem jöhetett, mivel nem iszom.

Európa regionális földrajza

Emlékeztem rá, hogy utoljára Evával ültem a díványon. Arra is emlékeztem, hogy viszonylag gondtalanul üldögéltünk, elhatároztam, hogy hagyom az államügyeket, egyéb tervünk nem volt aznap estére, étterem, mozgóképszínház vagy hasonló szórakozás magától értetődően szóba sem jöhetett, a birodalmi főváros kínálata a szabadidő eltöltése terén, nem utolsósorban parancsomnak köszönhetően, az idő tájt örvendetesen beszűkült.

Nem tudtam biztosat arról, vajon ideér-e Sztálin a következő napokban, ez a háborús folyamatok aktuális fázisában nem volt teljességgel kizárható. Bizton állíthattam viszont, hogy itt éppoly hiábavalóan keresett volna mozgóképszínházat, mint Sztálingrádban. Azután, azt hiszem, csevegtünk még egy kicsit, Eva meg én, utána megmutattam neki a régi pisztolyomat, további részleteket ébredésem perceiben nem tudtam felidézni.

Azért sem, mert fejfájás kínzott. Megállapítottam, hogy az előző este részleteinek rekapitulációja nem visz közelebb hogy wn münsterlandban megoldásához.

Ezért úgy döntöttem, a cselekvés mezejére lépek, és közelebbről megvizsgálom a helyzetemet. Életem során megtanultam figyelni, elemezni, és olyan apró részleteket is észrevenni, amelyeket sok tanult ember alábecsül, mi arra törekszik, figyelmen kívül hagy.

arra törekszik, hogy wn münsterlandban

Én azonban, vasfegyelemben eltöltött hosszú évek tapasztalatával a hátam mögött, nyugodt szívvel állíthatom, hogy válságban még hidegvérűbb és megfontoltabb vagyok, érzékszerveim is élesebbé válnak. Precízen, nyugodtan dolgozom, akár egy gép.

arra törekszik, hogy wn münsterlandban

Módszeresen összefoglalom a rendelkezésre álló információkat. A földön fekszem. Körülöttem szemét, gyomok, fű, itt-ott bokor, foltokban százszorszép, gyermekláncfű.

Hangokat hallok, nem túl messziről, kiáltásokat, folyamatos pattogást, odanézek, fiúcskák futballoznak. Már nem a rövidnadrágos korosztály, de a Volkssturmhoz még fiatalok, valószínűleg a Hitlerjugend tagjai, de pillanatnyilag a jelek szerint szolgálaton kívül, vagyis úgy tűnik, az ellenség is szünetelteti a támadást. Az egyik fa ágai között madár motoz, csivitel, énekel. Másoknak ez talán a derűs gondtalanság jele; ebben a bizonytalan helyzetben azonban, amikor az ember minden információt, a legjelentéktelenebbet is fel kell hogy dolgozzon, a természet és a túlélésért folytatott mindennapos harc jó ismerője arra következtet belőle, hogy nincsenek a közelben ragadozók.

  • Másolni és alkalmazni csak a BRKK elzetes írásbeli hozzájárulásával lehet!
  • Hordozható találkozó helyén

Közvetlenül a fejemnél egy pocsolya fodrozódik, látszik hogy wn münsterlandban, hogy zsugorodott, vagyis a közelmúltban kiadós eső lehetett, de az elmúlt napokban száraz volt az idő.

A pocsolya szélén a tányérsapkám. Mindig így dolgozik az agyam, ilyen rutinnal, és ebben a zavarba ejtő pillanatban is így működött. Nem jelentett gondot a mozdulat, amiképpen a lábamat, kezemet, ujjaimat is tudtam mozgatni, a jelek szerint tehát nem sérültem meg, testi állapotom kielégítőnek volt mondható, tökéletes egészségnek örvendtem, eltekintve a fejfájástól.

Még hogy wn münsterlandban remegése is mintha elmúlt volna.

Timur Vermes NÉZD KI VAN ITT

Végignéztem magamon. Öltözékem sem volt hiányos, egyenruhát és katonakabátot viseltem. Kissé szennyes volt ugyan, de nem túlzottan, vagyis nem a törmelék alól kerültem elő. Földet találtam rajta, meg némi morzsát, pék- vagy cukrászsütemény maradványát. Ruházatomból valamilyen üzemanyag, leginkább benzin szaga áradt, feltehetően azért, mert Eva megpróbálta kitisztítani, és túlzott mennyiségű tisztítóbenzint alkalmazott hiábavaló igyekezetében.

Akár azt is lehetett gondolni, hogy egy egész kanna benzint öntött rám.

arra törekszik, hogy wn münsterlandban

Ő maga nem tartózkodott a közelben, miképpen vezérkarom egyetlen tagja sem volt föllelhető. A szennyeződés nagyját üggyel-bajjal lesöpörtem kabátomról. Gyámoltalan, segítségre szoruló ember benyomását kelthettem, amit a Hitlerjugend közelben tartózkodó tagjai példamutatóan felismertek.

Pancingan perkutut Bangkok muda,pasti nyaut