Csoportmunka keretében találkozik


A résztvevők zömében többgyermekes, fiatal kismamák voltak, akik minél hamarabb vissza akarnak térni a munkaerő-piacra. Azonban a mindennapi rutin feladatok elvégzéséből adódó beszűkült élethelyzetük miatt, szorongással érkeztek a tréningekre.

Minibasket

A program előrehaladtával a résztvevők szorongási oldódtak, több önbizalmuk lett, a visszahúzódóbbak is megnyíltak, és hétre- hétre várták a foglalkozásokat, melyek megfelelő alkalmat biztosítottak új élmények gyűjtésére, barátságok kötésére. A tréningnek köszönhetően volt, akiknek sikerült elhelyezkedniük a munka világába.

Önsegítő klub A program másik elért eredménye, hogy önszerveződésen alapuló önsegítő klub született 5 fő bevonásával, mely a fenntartási időszakban is folytatja összejöveteleit a projekt keretében létrejött Megoldások Tárháza civil központban.

A tagok havonta egyszer találkoznak, egy-egy felmerülő problémával kapcsolatban, melyben segítséget nyújt egyesületünk. A program teljesített eredménye, hogy a tréning lezárását követően egyesületünk a résztvevő kismamák közül 2 fő szakirányú végzettséggel rendelkező anyukát 8 órás munkaidőben alkalmaz terápiás segítő, illetve támogató támogatószolgálat vezető munkakörben.

Csoportos önismereti foglalkozás A foglalkozásokat 6 hónapon keresztül valósítottuk meg, Résztvevők: a foglalkozásokon heti két alkalommal összesen 26 fő vett részt.

csoportmunka keretében találkozik

Az eredményes munka érdekében két csoport létrehozása vált szükségessé csoportonként fő. A projekt célcsoportjába elsősorban az egyesületünk nappali intézményében ellátott fogyatékkal és pszichiátriai betegséggel élők, valamint családtagjai tartoznak. Összegfoglaló, eredmények: Intézményünkben a csoportos önismereti foglalkozásokat egy művészetterápiás végzettséggel is rendelkező mentálhigiénés szakember végzett.

Fontos szerepet kapott a mentálhigiénés tevékenységek során, hiszen a fogyatékkal élő vagy tartós betegséggel küzdő embereknek az énképe gyakran torzul.

Account Options

Ahhoz, hogy ezek az ellátottak megfelelő biztonsággal tudjanak viselkedni a különböző élethelyzetekben, pontosabb önismeretre van szükségük. Mindkét csoportban csoportalapítással kezdtük a foglalkozásokat, melyeket önjellemzést, társak jellemzését segítő feladatok követtek. Az irányított beszélgetések megfelelő motivációt jelentettek az ellátottaknak, felkeltette az érdeklődésüket.

Az önismeret fejlesztésére a drámajáték elemeit használtuk fel.

csoportmunka keretében találkozik

Az empátiás készséget fejlesztő játékok, beszélgetések nagy sikerűek voltak. Szívesen játszottak ellátottaink különböző karaktereket drámajátékos foglalkozásokon.

Ezek a feladatok segítenek a másik ember problémáit átérezni, segítenek a társakkal való azonosulásban. Másik kiemelt feladat volt a foglalkozások során, hogy fejlesszük ellátottaink kommunikációs készségét.

Bejelentkezés

A csoporttagoknak sokszor megvan a képességük a helyes kommunikációra, de hiányos tudásukból kifolyólag ezen kommunikációt- fejlesztő játékokkal igyekeztünk javítani.

A program zárását követően a fenntartási időszakban folytatni kívánjuk heti rendszerességgel a megkezdett tevékenységet.

csoportmunka keretében találkozik

Egyéni beszélgetés A beszélgetések 6 hónapon keresztül valósultak meg, Programunk keretében, az egyéni beszélgetéseink célcsoportjába elsősorban az egyesületünk nappali intézményében ellátott fogyatékkal és pszichiátriai betegséggel élők, valamint családtagjai tartoznak. A programba 24 fő ellátottat és 8 fő hozzátartozót vontunk be.

Alternativitás vagy az oktatási rendszer hiányosságai?

A beszélgetések heti négy napon át folytak, napi 3 órában. Eszerint hetente 12 fővel tudtunk egyéni beszélgetést folytatni. Összefoglaló, eredmények: A beszélgetéseken igény szerint vettek részt az ellátottak. Tapasztalatok szerint az ellátottak szerették ezt a foglalkozás típust, szerették a csak rájuk irányuló figyelmet.

Account Options

A mentálhigiénés munkát segítették az ellátottak szakképzett csoportmunka keretében találkozik, akik szükség esetén külön foglalkoztak klienseikkel. A megszerzett gyakorlati tapasztalatok alapján a program zárása után, a fenntartási időszakban is folytatni fogjuk a megkezdett egyéni beszélgetéseket heti rendszerességgel.

Amatőr művészeti tevékenység Színjátszás A színjátszó kör a projekt teljes időtartama alatt heti rendszerességgel megtartott foglalkozások keretében valósult meg. A pályázat keretein belül A színjátszó csoportba 20 fő jelentkezett a Megoldás Közhasznú Egyesület Megoldás Szociális Szolgáltató Központ nappali ellátásában résztvevő fogyatékkal élő és pszichés betegséggel küzdő ellátottai közül. Összefoglaló, eredmények: A csoport munkáját két fő cél megvalósításáért kezdeményeztük: - egyik célja a művészeti tevékenységek során az ehhez kapcsolódó mentálhigiénés tevékenység.

csoportmunka keretében találkozik

A foglalkozások során alkalmazott játékok, bemelegítő, csoportépítő, együttműködést célzó gyakorlatok ezt szolgálják. A játékos foglalkozásokon mindenki részt vett.

Cél tehát az amatőr művészeti tevékenység megvalósítása. A közös alkotás, a közös cél, a fellépés izgalma, a sikerélmény és elismerés mind-mind erősíti a lelki egészségüket.

Mátyás Alternativitás vagy az oktatási rendszer hiányosságai? Egy-másfél évtizeddel ezelőtt jelent meg az alternatív pedagógia fogalma a magyar pedagógiai közvéleményben.

A fenntartási időszakban a színjátszó kör foglalkozásait az első évben heti rendszerességgel tervezzük megvalósítani, évente ünnepkörökhöz kapcsolódóan színi előadással készülünk ellátottainkkal. A színjátszó csoport adventi bemutatójára karácsonyán kerül sor. Hozzátartozók mentálhigiénés képzése A foglalkozásokat 6 hónapon keresztül valósítjuk meg, A projekt célcsoportjába elsősorban az egyesületünk nappali intézményében ellátott fogyatékkal és pszichiátriai betegséggel élők családtagjai tartoznak.

A foglalkozásokon heti egy alkalommal átlagosan 8 fő hozzátartozó vett részt.

Összefoglaló, eredmények: A fogyatékkal élő gyermekkel vagy felnőttel együtt élő családtagokra mind anyagilag, mind érzelmileg nagy teher hárul. Az érzelmi terheken, mentális problémákon igyekeztünk segíteni azzal a csoportfoglalkozás- sorozattal, amelyet a program keretében valósítottunk meg.

Áprilisban kezdődtek a foglalkozások, amelyre 8 fő jelentkezett. A foglalkozásokon a megjelenés átlag fő volt.

csoportmunka keretében találkozik

A csoportot egy mentálhigiénés szakember végezte, aki művészetterápiát is tanult. A foglalkozás-sorozat a következő csoportmunka keretében találkozik követte: - ismerkedés, beszélgetés - a fogyatékkal élő gyermeket nevelő csoportmunka keretében találkozik nehézségei - fogyatékos gyermek szülőjének lenni- mint társadalmi szerep - testvérek a családban.

Hogyan bánjunk az egészséges gyermekkel? A foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektettünk a nehézségek megbeszélésére, a fogyatékkal élő gyermekek testvérei lelki problémáinak megbeszélésére.

ÉAOP-5.1.3.-11-2011-0005 „Megoldás a lehetőségek tárháza”

Foglalkoztunk a párkapcsolati krízis témájával, illetve az önismereti gondok feldolgozásában. Örömmel fogadták a szülők azokat a gyakorlatokat, amelyekkel az énképük formálásával erősítettük önbizalmukat. Témánk volt a stressz és a stressz kezelés.

Колонны полностью заслоняли интерьер, за исключением одного сектора, и Алистра, избегая приближения к этому проходу, вошла в Гробницу сбоку. Она осторожно прокралась через первую колоннаду, убедилась, что никого не видно, и на цыпочках подошла к следующей. Сквозь просветы она увидела Ярлана Зея, глядевшего через входной проем на построенный им парк и вдаль - на город, который он наблюдал столько веков.

Sorra vettük a stressz kezelés lehetőségeit. A záró foglalkozáson összefoglaltuk a sorozat tapasztalatait.

Word 2013 haladó

A csoportfoglalkozás olyan kapcsolatot alakított ki a hasonló sorsú szülők között, amely a jövőben informálisan is megmarad. A program zárása után, a fenntartási időszakban is folytatni fogjuk a megkezdett meeting nő 50 éves elzász heti rendszerességgel.

csoportmunka keretében találkozik

A program időtartama: Résztvevők száma: a programba településenként minimum 5 fő flört finnország segélyben részesülő személy bevonását vállaltuk, de összességében elmondható, hogy ettől a számtól minden településen több érdeklődő érkezett a tanácsadásokra.

Az életvezetési tanácsadás célja, hogy növelje Kisvárda, Jéke, Kékcse, Pap és Tiszabezdéd szociális segélyben részesülői számára csoportmunka keretében találkozik elhelyezkedés esélyeit, segítsen megfogalmazni a cél eléréséhez szükséges konkrét tennivalókat. Az életvezetési tanácsadás során segítünk feltárni a problémát, kijelölni az elérendő célokat, s közösen megtalálni azt a megoldási módot, megoldási stratégiát, amely a célcsoport számára a legmegfelelőbb. A folyamat során a szakember nem konkrét válaszokat nyújt, hanem tanácsokkal szolgál, a problémák megoldása érdekében együtt gondolkodik a résztvevőkkel.

Az életvezetési tanácsadás főbb témái: - a stressz mechanizmusa, a stressz betegségek kialakulása, megküzdési lehetőségeink, problémamegoldó és érzelemközpontú megküzdés - stressz a családon belül, annak okai, megküzdési lehetőségeink - a gyermekkori stressz okozói, stressz oldó játékok - csoportmunka keretében találkozik praktikák a stressz oldás céljára - depresszió és szorongás - az alkoholizmus kialakulása, társadalmi háttere, leküzdése - drogproblémák.