Egyetlen statisztika berlin


Népsűrűség 1. Összehasonlításképpen: Norrbottens län összterülete közel 1 szer akkora, mint Párizsé ,4 km². Az uniós tagállamokban jellemzően a fővárosi régióban volt a legnagyobb a népsűrűség Az egyes uniós tagállamokban általában véve egyetlen statisztika berlin fővárosi régióban regisztrálták a legnagyobb népsűrűséget ben.

Ez alól mindössze öt kivétel volt a több régióból álló tagállamok körében: München, Kreisfreie Stadt népsűrűsége meghaladta Berlinét, Melilla és Ceuta régióban is magasabb volt a népsűrűség, mint Madridban, Róma népsűrűsége alacsonyabb volt, mint Napoli, Monza e della Brianza, Milano és Trieste régióé, Agglomeratie 's-Gravenhage népsűrűsége felülmúlta Groot-Amsterdam régióét, és Grande Porto népsűrűsége is Grande Lisboa régióé felett volt.

Párizsban négyzetkilométerenként majdnem 11 szer annyian éltek, mint az észak-finn Lappi régióban Egyetlen statisztika berlin legritkábban lakott uniós régiók általában az EU távol eső peremterületein helyezkednek el. A demográfiai szerkezet az egyes tagállamokon belül gyakran egyenetlenül alakul, ami akár a regionális versenyképességet és kohéziót is befolyásolhatja.

Az ezt jelző választóvonalak esetenként meglehetősen élesek, és megfigyelhetők például Németországban ahol gyakran jelentős a keleti és a nyugati országrész régiói közötti különbségFranciaországban északkelet és délnyugatOlaszországban észak és délvalamint Törökországban kelet és nyugat. A különbségek különféle tényezőknek tudhatók be, többek között az éghajlati, tájképi, történelmi, politikai, társadalmi és gazdasági változásoknak.

#Berlin | BENNFENTES

A városi régiók népessége jellemzően fiatalabb… Az 1. A fiatalabbak legnagyobb arányát regisztráló NUTS 3 szintű uniós régiók jórészt azokban a tagállamokban voltak, amelyek a legmagasabb születési és termékenységi arányokat jelentették lásd az 5. Ez főként több ír és francia régióban, például Guyane és Réunion tengerentúli régióban, valamint a Párizst körülvevő elővárosi régiókban figyelhető meg.

A nagyrészt városi területek népessége korösszetételében azért lehet nagyobb a fiatalok és a munkaképes korúak aránya, mivel e területeken több a munkalehetőség, amely a egyetlen statisztika berlin az adott ország különböző régióiból érkező egyetlen statisztika berlin a külföldi más tagállamokból és harmadik országokból érkező migránsokat egyaránt vonzza.

Ennek oka a várható élettartam jelentős és folyamatos növekedése, valamint a második világháborút követő demográfiai robbanás idején született generáció nyugdíjba vonulása. Az időskorúak gyakran olyan vidéki, viszonylag távol eső és ritkán lakott területeken élnek a legnagyobb arányban, ahol a munkaképes korú személyek alacsony aránya legalább részben összefüggésbe hozható a munka- és tanulási lehetőségek hiányával, amely arra sarkallja a fiatalabb generációk tagjait, hogy munkakeresés vagy továbbtanulás céljából elköltözzenek.

Az egyetlen statisztika berlin az össznépesség különösen egyetlen statisztika berlin hányadát tették ki Görögország, Spanyolország, Franciaország és Portugália vidéki és távol eső régióiban, valamint Németország keleti részének számos régiójában. Az időskorú eltartottak egyre nagyobb terhet rónak a munkaképes korúakra Az EU népességszerkezetében bekövetkező változások tovább elemezhetők az eltartottak aránya alapján. Ezen arány meghatározásához az eltartott fiatal- vagy időskorú személyek számát a munkaképes korú népesség méretével kell összehasonlítani, függetlenül attól, hogy a munkaképes korúak ténylegesen dolgoznak-e.

Ez az arány tehát elárulja, hogy adott esetben mekkora teher nehezedik a munkaképes korúakra például a gyermekek oktatásához, az egészségügyi kiadásokhoz vagy a nyugdíjbiztosításhoz való hozzájárulás miatt. Az eltartottak növekvő aránya így a kormányok számára aggodalomra adhat okot a közkiadásokkal kapcsolatos tervekkel és az államháztartással összefüggésben.

Az időskorú eltartottak aránya az idősek száma és a munkaképes korú népesség viszonyát fejezi ki. Az időskorú eltartottak aránya különösen magas a vidéki és a távol eső régiókban A 2.

  • Társkereső brittany
  • Berlin – Wikipédia
  • Emma társkereső

Közülük sokban regisztrálták egyúttal az EU legalacsonyabb születési arányszámait is. Ezek rendszerint vidéki, távol eső és hegyvidéki régiók különösen Északnyugat-Spanyolországban, Portugália kontinentális részén, valamint Közép- és Dél-Franciaországban.

Gyakori jellemzőjük, hogy népességük csökken, részben azért, mivel a fiatalok arra kényszerülnek, hogy munkakeresés céljából elköltözzenek az adott régióból, emiatt pedig megnő az időskorú népesség relatív súlya. Ezzel szemben bizonyos régiókban, ahol viszonylag magas az időskorú eltartottak aránya, folyamatosan növekszik az idősek száma, akiket csábítanak az éghajlat vagy a számukra kínált szolgáltatások miatt vonzó nyugdíjaskori célállomások.

Például az Egyesült Királyságban az időskorú eltartottak legmagasabb arányával rendelkező három régió népszerű nyugdíjaskori célállomás Anglia déli partján Dorset CC, Isle of Wight és Torbaymíg Németországban Baden-Baden, Stadtkreis fürdővárosban volt az egyik legmagasabb az időskorú eltartottak aránya.

Az EU népességnövekedése a múltban a migrációs tendenciák helyett nagyrészt a természetes népességváltozást a születések és a halálozások teljes száma közötti különbséget tükrözte.

Berlin túraútvonalak Berlin város útmutatója »Berlin Stadtführungen Sightseeing Tours« kínál Berlin látogatók és a kultúra szerelmesei élénk és informatív egyéni Berlin privát városnézések és vezetett berlini túra a régi és New Berlin. Kvalifikált Berlin City Tour Guides kíséri kis vagy nagy túra csoportunkat az egyes berlini városnézésre, szakértői előadással.

Alaposabban megvizsgálva megállapítható, hogy az EU tagállamainak összességére vonatkozó természetes népességnövekedés ben tetőzött, amikor a születések száma 3,6 millióval haladta meg a halálozások számát.

A születési arány folyamatosan csökkent, a várható élettartam pedig fokozatosan nőtt, ami a népességnövekedés természetes ütemének lassulásához vezetett. Az EU tagállamainak természetes népességnövekedése ban közel kiegyenlített volt, mivel a születések száma kevesebb mint fővel haladta meg a halálozások számát.

Ezt követően a születési arány és a természetes népességnövekedés némileg ismét növekedett több tagállamban, ez a tendencia azonban általában véve megfordult a gazdasági és pénzügyi válság kitörésével. Ezek az elemek együttesen fokozhatják a népességnövekedést pozitív nettó migráció és természetes növekedés esetén vagy a népességfogyást negatív nettó migráció és természetes fogyás eseténde bizonyos mértékben akár ki is olthatják egymás hatását, ha ellentétes irányban változnak.

A múltban a migrációs tendenciák viszonylag kiegyenlítettek voltak az as években, ben pedig a nettó kivándorlás fő volt, egyetlen statisztika berlin ennyien költöztek az EU tagállamaiból a világ más pontjaira. Az — közötti időszakban ez volt a legmagasabb nettó kivándorlási szám. A következő alkalommal és között recessziós időszakban mértek nettó kivándorlást az Egyetlen statisztika berlin.

Ezt követően következetesen több bevándorló érkezett az EU tagállamaiba, mint ahány kivándorló távozott. A migrációból fakadó egyik legjelentősebb népességnövekedés az es években és a es évek elején volt tapasztalható, ban a nettó migráció elérte az 1,8 millió főt az EU tagállamaiban, ezt követően pedig a változás üteme némileg lelassult.

Az EU népessége a nettó migráció hatására közel fővel nőtt ben. A romániai Ilfov régióban volt a legmagasabb a népességnövekedés — között A 3. Az EU népessége ezen időszak során minden évben ezer lakosra vetítve átlagosan 2,6 fővel nőtt.

egyetlen statisztika berlin ismerje meg a tudósok belül

Azon NUTS 3 szintű régió között, amelynek adatait a 3. A lakosságszám hat régióban változatlan maradt, 38 régióról pedig nem állnak rendelkezésre adatok. Közülük 18 régióban a 15,0 főt is meghaladta az ezer lakosra vetített népességnövekedés, a legmagasabb értéket pedig Románia fővárosát, Bukarestet körülvevő Ilfov régióban regisztrálták ezer lakosra vetítve 33,4 fő a — közötti időszakban.

Devecsai János Facebook Twitter Pinterest Mail Az Eurostat adatai alapján az életszínvonalat tekintve Budapest több fontos nyugat-európai várost is megelőz. Prága, Varsó vagy Pozsony azonban így is előttünk jár. A fővárosunknak óriási túlsúlya van a magyar gazdaságban. A helyzet ilyen szempontból lassan száz éve változatlan. A központi vízfej és a vidék között egyre nagyobb a különbség.

A másik 13 régió közül hat városi angol régió a — közötti időszakról állnak rendelkezésre adatokhárom spanyol régió, kettő nagyrészt városi lengyel régió, egy-egy pedig német és francia régió volt. Csökken a népesség a Horvátországtól Magyarországon, Románián és Bulgárián át Görögországig kirajzolódó ívben fekvő régiókban Az Európai Unióban olyan NUTS 3 szintű régió volt, ahol ezer lakosra vetítve átlagosan több mint 8,0 fővel csökkent a népesség egyetlen statisztika berlin és közötti időszakban e régiókat a legvilágosabb árnyalat jelöli a 3.

Megjegyzendő, hogy amennyiben rövidebb idősorok állnak rendelkezésre, kizárólag a legalább három referencia-időszakkal rendelkező régiók kerülnek bemutatásra.

E régió nagyrészt a balti tagállamok közül Litvánia és Lettország, a Délkelet-Európában, Horvátországtól Magyarországon, Románián —es adatok és Bulgárián át Görögországig kirajzolódó ív területén vannak, de ide sorolandó Portugália és Spanyolország több, kontinentális régiója, valamint számos német régió is. A legnagyobb népességfogyást ezer lakosra vetítve évente 20,8 fő Šiaulių apskritis régióban regisztrálták, és a szintén litván Utenos apskritis volt az egyetlen olyan másik régió, ahol a népességszám ezer lakosra vetítve évente legalább 20,0 fővel esett vissza.

WINNER TO MASTER BERLIN ! SENTINELS VS ENVY - VCT 3 NA Challengers Playoffs AUG 11 2021

Mindössze ezekben a régiókban nőtt a népesség több mint fővel a rendelkezésre álló adatokat tekintve; ehhez az elemzéshez nincsenek információk Romániáról és az Egyesült Királyságról, valamint néhány német régióról. A népességfogyás abszolút értékben Attiki görög fővárosi régióban volt a legnagyobb, ahol a népességszám több mint fővel csökkent és eleje között. Az EFTA- és a tagjelölt országok körében a török régiók között voltak a legnagyobb eltérések a népességnövekedés terén A népességnövekedés a és közötti időszakban általában véve gyakoribb volt az EFTA- és a tagjelölt országok egyetlen statisztika berlin, amint az a 3.

A népességszám régióban nőtt, és mindössze egyetlen statisztika berlin csökkent. Az EFTA-országok közül Norvégia és Svájc összes régiójában, az ezen az elemzési szinten egyetlen régiót alkotó Liechtensteinben, valamint Izland Höfudborgarsvædi fővárosi régiójában nőtt a népesség és között.

A leggyorsabb viszonylagos népességnövekedést Oslo norvég fővárosi régióban és a nyugat-svájci Freiburg régióban regisztrálták. Az EFTA-országok régiói közül egyetlen olyan volt, ahol népességfogyást mértek, név szerint Landsbyggð amely a reykjavíki agglomeráción kívül Izland területének túlnyomó többségére kiterjed; az adatok a —es időszakra vonatkoznak.

Berlin városnézés

A tagjelölt országokban jóval vegyesebb volt a kép, mivel Szerbiában csak nemzeti szintű adatok állnak rendelkezésreMacedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nyolc régiójából négyben —es adatok alapjánvalamint 16 közép- és északkelet-törökországi régióban csökkent a népesség.

A közép- és északkelet-törökországi népességfogyás ugyanakkor szembeállítható az ország más részein mért jelentős népességnövekedéssel. Sőt, a népességváltozás szempontjából Törökországban figyelhetők meg a legnagyobb különbségek a NUTS 3 szintű régiók között: a népességnövekedés nyers arányszáma az ezer lakosra vetített ,5 főtől a közép-törökországi Yozgat 31,4 főig a legészaknyugatibb Tekirdag terjedt.

egyetlen statisztika berlin asszony társkereső jobb sarokban

A török régiók népességalakulásában megfigyelhető számottevő különbségek gyakran belső migrációs tendenciáknak tudható be, mivel az országban általában véve a keleti régiókból a nyugati régiókba irányuló migrációs mozgás tapasztalható.

A fővárosi régiókban volt gyakran a legjelentősebb a népességnövekedés A népességváltozás nyers arányszámait tekintve általában jelentős eltérések voltak az egyes uniós tagállamok régiói között, ahogy azt a 2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a számadatok a NUTS 2 szintű régiókra vonatkoznak. Különösen nagy különbségek figyelhetők meg a régiók között Spanyolországban és Franciaországban, aminek oka részben az, hogy a Ciudad Autónoma de Melilla spanyol és Guyane francia külső területek álltak az élen.

Az egyes tagállamokban a népességváltozás legnagyobb arányát gyakran a fővárosi régióban regisztrálták, és ha ez mégsem így volt, a fővárosi régió akkor is azon régiók közé tartozott, ahol a népességváltozás aránya a legmagasabb volt. A és közötti időszakban a népességváltozás negatív irányba változott a legtöbb német, magyar, lengyel, portugál és román régióban utóbbiakról csak a —es időszakra vonatkozóan állnak rendelkezésre adatokemellett a népesség minden bolgár és horvát régióban csökkent az utóbbiakból NUTS 2 szinten csak egyetlen statisztika berlin van.

Az EU átlagértéke ezer lakosra vetítve 1,8 fő volt a vizsgált időszakban. Ez a térkép feltűnő hasonlóságot mutat a 3. A nettó bevándorlás ugyanazon tagállam másik egyetlen statisztika berlin, másik uniós régiókból vagy harmadik országokból főként Dél-Franciaországban, Észak-Olaszországban, a Benelux államokban és az Egyesült Királyság nagy részén összpontosult, de számos más városi régióban is voltak olyan területek, ahol viszonylag jelentős volt a nettó migráció.

Közülük a legnagyobb mértékű bevándorlást ugyanaz a két régió könyvelhette el, ahol a teljes népességnövekedés is a legnagyobb mértékű volt, név szerint a Bukarest román fővárost körülvevő Ilfov, valamint az Eivissa és Formentera Baleár-szigetek alkotta spanyol régió, ahol a nettó migráció nyers arányszáma ezer lakosra vetítve 32,7, illetve 22,6 fő volt.

A nettó migráció aránya utánuk az ezen az elemzési szinten egyetlen régiót alkotó Luxembourgban volt a legmagasabb, ahol a népesség ezer lakosra vetítve 16,9 fővel nőtt. Ezenkívül mindössze két olyan régió volt, ahol egyetlen statisztika berlin nettó migráció nyers aránya szintén meghaladta az ezer főre vetített 15,0 főt, az egyik Fokida közép-görög kontinentális régió, a másik pedig az Anglia északi részén fekvő York.

Az EU-ban további olyan NUTS 3 szintű régió volt, ahol a migráció hatására a népesség ezer főre vetítve átlagosan legalább nettó 8,0 fővel nőtt és között. E régiókat a legsötétebb árnyalat jelöli a 4. Ellenkező volt azonban a helyzet Franciaországban, ahol a legmagasabb nyers nettó migrációs arányszámmal rendelkező régiók általában vidéki térségekben, gyakran az ország déli részén találhatók például Tarn-et-Garonne, Dordogne, Landes, Hérault, Gers, Gard és Hautes-Alpes.

A litván régiók nettó kivándorlást mértek Az EU területén NUTS 3 régió volt, ahol a nettó migráció a és közötti időszakban negatív volt vagyis többen hagyták el az adott régiót, mint ahányan odaköltöztek. E régiók nagyrészt Kelet-Európában különösen Bulgáriában, Magyarországon, Lengyelországban és Romániábanés Lettországban, Litvániában, Németország keleti részén, Északkelet-Franciaországban, Spanyolország kisebb területein, valamint Dél- és Nyugat-Írországban helyezkednek el.

A legmagasabb az ezer lakosra vetített ,0 főt meghaladó negatív nyers nettó migrációs arányszámmal rendelkező 14 NUTS 3 szintű régió között Százalékos férfi nő társkereső tíz régiójából kilenc megtalálható az egyedüli kivétel Vilniaus apskritis fővárosi régió volt. Rajtuk kívül 4 online társkereső klubok három német régióban Suhl, Kreisfreie Stadt, Mecklenburg-Strelitz és Demmin; az utóbbi kettőről csak a — közötti időszakra vonatkozó adatok állnak rendelkezésre és Dublin ír fővárosi régióban —es adatok volt két számjegyű a lakosságszámhoz viszonyított nettó kivándorlási arányszám.

Megjegyzendő, hogy e számadatokat bizonyos mértékben befolyásolhatja, hogy egyes régiókról csak rövidebb idősorok állnak rendelkezésre. A Dublint elhagyó migránsok száma például nagy valószínűséggel a gazdasági és pénzügyi válság csúcspontján volt a legmagasabb, amikor a legnagyobb problémák egyetlen statisztika berlin a gazdaságban. A grafikonokon a szaggatott halványlila és sötétzöld vonalak azokat a régiókat jelölik, ahol — között a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt a népességnövekedés, a folytonos halványlila és sötétzöld vonalak pedig azokat a régiókat ábrázolják, ahol a legutóbbi időszakban jellemzően ben a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt a népességnövekedés.

Ahogy az a grafikonokon is látható, jelentős eltérések vannak a régiók között az EU átlagához viszonyítva, amely relatíve változatlan maradt. Ez különösen a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb népességváltozási arányszámmal rendelkező két NUTS 3 szintű régió, Ilfov és Siauliu apskritis esetében igaz.

Bizonyos régiókban a természetes népességnövekedés és a nettó migráció együttes hatásának köszönhetően növekszik a népesség. Ez főként Egyetlen statisztika berlin és Nyugat-Európa számos városi régiójára jellemző. Ezzel szemben a legtöbb német, olasz és osztrák régió népességszámát csak a migráció tartja fenn, a természetes népességváltozás pedig általában egyetlen statisztika berlin. Bulgária, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Portugália, Románia és a balti tagállamok nagy részében szintén csökken a népességszám a természetes népességfogyás miatt, ezt a folyamatot azonban gyakran felgyorsítja a nettó kivándorlás, amely a gazdasági és pénzügyi válság után vált különösen nyilvánvalóvá egyes régiókban.

egyetlen statisztika berlin egyedülálló férfiak landshut

Születési és termékenységi arányok Az Európai Unióban a nők egyre kevesebb gyermeket vállalnak, ami hozzájárul a természetes népességnövekedés lassulásához, sőt, akár népességfogyáshoz is vezethet. Ez a szakasz a regionális nyers születési arányszámokról a születések számának az átlagos népességszámhoz viszonyított, ezer lakosra vetített arányáról és termékenységi arányszámokról az egy nőre jutó átlagos egyetlen statisztika berlin nyújt tájékoztatást.

Az EU nyers születési arányszáma ben ezer lakosra vetítve 10,4 születés volt. Az arányszám az uniós tagállamok közül Írországban érte el csúcsértékét, ezer lakosra vetítve 15,7 egyetlen statisztika berlin volt, de viszonylag magas volt az Egyesült Királyságban 12,8 és Franciaországban 12,6 is. A skála másik végén a nyers születési arányszám ezer lakosra vetítve 10,0 vagy annál kevesebb születés volt Kelet-Európa nagy részén Bulgária, Horvátország, Magyarország, Lengyelország és Romániaa legtöbb dél-európai országban Görögország, Spanyolország, Olaszország, Málta és Portugáliavalamint Németországban, Lettországban és Ausztriában.

A A nyers születési arányszám a tagállamok közül mindössze Németországban, Ausztriában és az Egyesült Királyságban nőtt és között Németország és Ausztria esetében a kiindulási érték rendkívül alacsony voltmíg Luxemburgban, Máltán és Szlovéniában változatlan maradt. A egyetlen statisztika berlin és családpolitikai szakértők véleménye megoszlik abban, milyen okok miatt tartózkodnak látszólag annyian a gyermekvállalástól, az Eurostat legfrissebb népességi előrejelzései szerint mindenesetre az érintett tagállamok közül Németországban, Spanyolországban egyetlen párt frankfurt batschkapp a balti tagállamokban csökkenni fog a népességszám a következő évtizedekben.

E régiók mindegyikében, továbbá a másik ír régióban Border, Midland and Westernaz egyesült királyságbeli Észak-Írországban és az Egyesült Királyság három, nagyrészt városi régiójában West Midlands, Greater Manchester és West Yorkshire ezer lakosra vetítve legalább 14,0 születés volt a nyers születési arányszám ben a legsötétebb árnyalat mutatja az 5.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyesült királysági adatok a E régiók nagyrészt Németországban összpontosultak 19 régióde megtalálhatóak voltak Olaszországban és Portugáliában négy-négy régióSpanyolországban három régióGörögországban két régióvalamint Ausztriában a keleti Burgenland régió. A Németország nyugati részén fekvő Saarland régióban regisztrálták a legalacsonyabb nyers születési arányszámot ezer lakosra vetítve 6,8 születés.

A termékenységi arányszámok csökkentek a gazdasági és pénzügyi válság után Az EU teljes termékenységi arányszáma ben történelmi mélypontra jutott, egy nőre vetítve mindössze 1,45 élveszületést regisztráltak. Ezt követően némileg javult ez az érték, ban elérte az 1,61 élveszületést, a gazdasági és pénzügyi válság kitörése után azonban ismét visszaesett, ben 1,58 volt. Napjainkban a világ fejlett részein az egy nőre jutó 2,1 élveszületés az a teljes termékenységi arányszám, amely megfelel a természetes reprodukciós rátának, vagyis annak a szintnek, amelyen a népesség mérete ki- és bevándorlás nélkül hosszú távon stabil maradna.

Vezetett Berlin városnézés Privát Berlin Túra vagy gyalogtúra

A termékenységi arányszámok gyakran magasabbak voltak azokban a tagállamokban, ahol a család mint egység viszonylag gyenge volt a házasok aránya alacsony, a házasságon kívül született gyermekek száma pedig magas volta párok viszonylag gyakran bizonyultak instabilnak magas volt a válási aránya nők pedig nagy számban képviseltették magukat a munkaerőpiacon.

A termékenységi arányszám 13 tagállamban az egy nőre jutó 1,50 élveszületést sem érte el. A legalacsonyabb értéket a gazdasági és pénzügyi válsággal egyik legjobban sújtott országban, Portugáliában regisztrálták, ahol az élveszületések száma egy nőre vetítve 1,28 volt.

  1. Index - Gazdaság - Fürgegyíkok és rézsiklók miatt csúszik a Tesla berlini gyára
  2. Friss Eurostat-adat: Budapest életszínvonalban lepipálja Bécset és Berlint
  3. Archive:Regionális szintű népességi statisztika - Statistics Explained
  4. Nő keres férfit kribi
  5. Történelem[ szerkesztés ] A kezdetektől a középkorig[ szerkesztés ] I.
  6. Эта невероятно тяжелая задача потребует всей полноты мудрости и терпения жителей двух городов.

A regionális termékenységben megfigyelhető különbségek különféle tényezőkre vezethetők vissza, többek között a népesség társadalmi-gazdasági szerkezetére például iskolai végzettség, foglalkozási státus, jövedelem vagy életkora lakóhelyre például az infrastruktúra és a gyermekgondozási létesítmények megléte vagy a lakáspiacvagy kulturális tényezőkre például vallási meggyőződés és szokások, házasságon kívüli szüléssel vagy a fogamzásgátlással kapcsolatos álláspont.

A termékenységi arányszámok megoszlását a 4. Ez alapján ben az eloszlás meglehetősen homogén volt, egy adott tagállamon belül a legtöbb régió termékenységi arányszáma a nemzeti átlag közelében volt, attól csak ritkán tért el jelentős mértékben.

Account Options

E tendencia alól csak Ciudad Autónoma de Melilla spanyol külső régió, valamint Guyane, Réunion és Guadeloupe francia tengerentúli régió képezett kivételt. A termékenység arány mindössze ezekben a NUTS 2 szintű régiókban haladta meg a természetes reprodukciós rátát ben.

Az Egyesült Királyságról rendelkezésre álló legfrissebb adatok esek, ekkor a termékenységi arányszámok öt régióban érték el vagy haladták meg a természetes reprodukciós rátát, ezek név szerint Outer London, Dorset and Somerset, West Midlands, Lincolnshire és Kent voltak.

Jelentős különbség van a Kelet-Törökországban regisztrált, viszonylag magas termékenységi arányszámok és a nyugat-török régiók arányszámai között, amelyek az egy nőre jutó 1,6—1,9 élveszületésnek feleltek meg. Az Európai Unió legalacsonyabb termékenységi arányszámát Principado de Asturias északnyugat-spanyol régióban regisztrálták A termékenységi arányszámok általában Kelet- és Dél-Európában voltak a legalacsonyabbak.

Az Európai Unióban flörtölni idő olyan NUTS 2 szintű régió volt, ahol a termékenységi arányszám ben nem érte el az egyetlen statisztika berlin.

Közülük három Spanyolországban fekszik: kettő az ország északnyugati részén található — Principado de Asturias az egy nőre jutó élveszületések átlaga 1,06 volt, amely az EU-ban a legalacsonyabb és Galicia 1,09 — a harmadik pedig Canarias szigeti régió 1,07 volt.

Az utolsó ilyen régió a portugál Região Autónoma da Madeira volt, ahol 1,as termékenységi arányt regisztráltak. Az EU nyers halálozási arányszáma ezer lakosra vetítve 9,9 halálozás volt ben. A tagállamok körében a legmagasabb értékeket Bulgáriában 15,0Lettországban 14,3 és Litvániában 13,7a legalacsonyabbat pedig Luxemburgban, Cipruson és Írországban mérték mindegyik országban 8,0 alatt volt az ezer lakosra vetített halálozási szám.

A halálozások száma általában véve a népesség szerkezetét az idősek nagyobb valószínűséggel hunynak elvalamint egy meghatározott betegség elkapásának a valószínűségét tükrözi.

egyetlen statisztika berlin lány szép ülés

A halálokokról további információkkal szolgál a regionális egészségügyi statisztikákról szóló szócikk. A hat bolgár régióból ötben Yugozapaden kivételévelaz ezen az elemzési szinten egyetlen régiót alkotó Lettországban és két magyar régióban Észak-Magyarország és Dél-Alföld regisztrálták a legmagasabb halálozási arányszámokat az EU-ban ben a legsötétebb árnyalat jelöli a térképen. A nyers halálozási arányszám ezer lakosra vetítve 19,9 halálozással Severozapaden bolgár régióban volt a legmagasabb, amely az Unió egy főre jutó GDP alapján második legszegényebb régiója.

A két legalacsonyabb nyers halálozási arányszámot Oldal alkalmazás megfelel ezer lakosra vetítve 3,2 halálozás és Réunion 5,0 francia tengerentúli régiókban jegyezték fel, míg a másik két francia tengerentúli régió Martinique és Guadeloupe és négy spanyol külső régió Illes Balears, Canarias, Ciudad Autónoma de Ceuta és Ciudad Autónoma de Melilla szintén azon 27 NUTS 2 szintű régió közé tartozott, ahol a nyers halálozási egyetlen statisztika berlin ezer lakosra vetítve 8,0 halálozás alatt volt.

Luxemburg és Ciprus szintén ide tartozott e két tagállam ezen az elemzési szinten egyetlen régiót alkot. Számos, viszonylag alacsony életszínvonalú régióban magas volt a csecsemőhalandóság A csecsemőhalandósági arányszám az első életévüket be nem töltött gyermekek halálozásának száma az élveszületések számához viszonyítva az elmúlt évtizedek során csökkenést mutatott az Európai Unióban, ami többek között az egészségügyi ellátás és az ahhoz való hozzáférés javulásának, a betegségekkel szembeni immunizálás fokozódásának, a gyermekek helytelen táplálkozása mérséklődésének, valamint az életszínvonal általános emelkedésének jobb higiéniai körülmények, tiszta vízhez való hozzáférés, az otthon folyamatos fűthetősége köszönhető.

A csecsemőhalandósági arány ugyan Európában az egyik legalacsonyabb a világon, mindazonáltal bevett gyakorlat, hogy a statisztikai rendszerek erre vonatkozó adatokat gyűjtsenek, mivel ez a mutató gyakran használatos egy nemzet általános egészségi állapotának felmérésére. Az uniós tagállamok közül Romániában és Bulgáriában regisztrálták a legmagasabb csecsemőhalandósági arányszámot ezer élveszületésre vetítve 9,0, illetve 7,8 halálozás.