Ismerősök schleswig holstein


Vissza Makóra? Tyű, kérem! Annyi ott a szegedi nép, hogy ha végignéz rajtuk az ember, szentül azt hiszi, hogy valahol Dunapentelén van. Márpedig nekem eddig semmiféle nemzetségem sem töltötte Dunapentelén a piros pünkösdöt.

Magam is beláttam ezt a dolgot, annál is inkább, mert magam is körülbelül azért mentem Makóra, hogy ott Szegeden lehessek.

15 legjobb látnivaló Lübeckben (Németország)

Szegedi itt minden, amit csak a szem lát. Nini, ott az a szürke felső gérokk azon a vaskos emberen régi jó ismerős ott szokott lógni az Oroszlány belső szobájában a fogason.

A szép szőke nyugtalan leányfő szintén ismerős ékessége egy szegedi nagy ház első emeleti ablakának. Kár, hogy az a nagy ház is utána nem sétál mindenüvé! A vendéglőkben szegedi emberek ülnek és kétszeresen szidják a vizet, azt, amelyik itthon van, és azt, amelyik a makói borban van; a püspöki kert-ben szegedi menyecskék és ismerősök schleswig holstein sétálgatnak, szegedi sógor- és komámasszonyokat szapulva.

A megyeházi kuglizón a szegedi tek. A Szegedi Hiradó legalább ilyet látszott kiokoskodni nemrég.

1. Altstadt

A Gyarmatosító Szeged megírója bezzeg fennen hordhatja a fejét, ha most végigtekint Makó utcáin; hát még hogy fog hencegni mához 20 évre az assentatio-nál, mikor egy-egy ismerősök schleswig holstein, délceg makói fiú beválik a sorba, hogy: no, ez is a mienk!

A nagyvárosi életből nincs itt egy vonás sem. Alacsony házak tapadnak egymáshoz vörösceruzás föliratokkal: Éljen Verhovay követünk!

SCHLESWIG - HOLSTEIN : LAND UND LEUTE

Egy helyütt pláne ez áll: Ismerősök schleswig holstein Verhovay királyunk! Ha Ugocsa non coronat, Makó extra coronat.

ismerősök schleswig holstein

Magasabb épületei szinte szégyenlik magukat, hogy át nem szaladhatnak Szegedre. Pedig nem lenne jó; mert a városháza ugyancsak sok szegedi menekültnek ad száraz vendégszerető hajlékot.

Még mintegy másfélezernyi árvízkárosult tartózkodik találkozó kanadai férfiak. Egy egész hivatal van fölállítva, mely tisztán segélyezésükkel foglalkozik.

Linguee Apps

A földszinti helyiségek tele vannak szerszámokkal, melyek azon mesteremberek között osztatnak ki, kiknek segélyezése megszűnik, mert azt tartja Makó városa is, hogy a Szent Iván énekének, bármily hosszú is, mégis csak van vége. Hanem a menekültek közt akadt egypár filozófus, aki látván, hogy most már az önsegélyre képesek nem élelmeztetnek, egyszerre elfelejtették a csizmadiaságot.

ismerősök schleswig holstein

Majd kifelejtettem Makó legnagyobb ékességét, a kevély vármegyeházát, mely téres folyosóival s impozáns homlokzatával olyan fumigative nézi le a város apró házait, mintha azok valami egymás mellé rakott kopott tót kalapok volnának. Begyesen lépked a kapuban a zsinóros hajdú, s nagyot szalutál az urak-nak. Jól dresszírozott fickó, s mint Wenckheim Béla báró mondaná: paprikás szalonnában vette be a Gothai Almanachot.

Még a hatodik vármegyéből idekerült utas ábrázatján is megismeri, ha nemesember-e. Ruha, hivatal nem hozza tévedésbe; ő itt a középkort képviseli.

ismerősök schleswig holstein

Ismerősök schleswig holstein Csanád megyei nemességben egyébként nincs már annyi svihák-ság, mint az én nógrádi véreimben. Munkásabb, konzervatívebb és nem olyan fényűző. Két lovon járnak, asztali bort isznak, az egymás feleségét szeretik el s tizenöt percentes pénzzel ferbliznek. Az én véreim öt lovon járnak, pezsgőt isznak, drága szeretőt tartanak néha kettőt is, s nem a férj költségén és száz percentes pénzzel makaóznak.

Ez utóbbi sokkal gavallérosabb s előttem sokkal tetszetősebb életmód, azonfölül ritkán uralmas s főleg sohasem hosszadalmas.

Ami azonban a gőgöt, hencegést illeti, e tekintetben a makói megyeista sem adja olcsón. Tegnap szóba jött egy társaságban, hogy ugyan hanyadik évben is köszönt le Szlávy?

2. Holstentor

Bizony nem emlékszem tisztán az évszámra mondja egy urambátyám nagyot sodorítva tekintélyes bajszánannyit azonban bizonyosnak mondhatok, hogy Szlávy az én szolgabíróságom alatt lépett miniszterelnöki szolgálatba. Hanem mindezek dacára boldogok a makóiak, mert hát Maros vize folyik csendesen.

A szép költői folyam szelíden járja medrét és nem éhezett meg a házakra, melyek pedig majdnem kivétel nélkül beadnák derekukat előtte, ha egyszer kegyetlen hódító útra indulna Makó ellen.

De a csendes Maros azt nem teszi; csiklandozza a partokat. Apró gyerekek fürödnek benne: arany mosolyukat híven visszaadja a hullámok tükre Milyen egészen más itt a levegő, mint Szegeden; az ember feje fölött nem röpköd milliárd muska és szúnyog, a növényvilág üde illatot lehel a Püspök-kert-ben.

Kisgyermek megerőszakolásával gyanúsítanak egy menekültet Németországban

A szegediek itt egészen jól érzik magukat. Vendégszeretet, barátság veszi körül őket, s ami legfőbb, jó levegő. Szinte megirigylem én, aki vízi lakó vagyok, aki a levegőben bogarakat nyelek, aki a halpaprikásban talán emberhullák részecskéivel táplálkozom meglehet, hogy éppen a leendő anyósomból vacsoráltam tegnap.

És mégsem panaszkodom A zöld gyepen vígan ugrálnak a szegedi gyerekek.

ismerősök schleswig holstein

Tömzsi kis lányok, akikből délceg hajadonok lesznek, kerek képű fiúcskák, tépett nadrágban és agyonnyomorgatott csizmácskákban. Bohó gyerekek! Jól érzik magukat.

Általános információ

Csengő kacagásuk betölti az egész kertet Ezeké a világ! Ezek még nem éreznek semmit. A tömzsi kis lányka egy színes halálfejű lepkét akar elfogni rózsaszín pántlikás szalmakalapjával. Utána fut. Ráveti a kalapot, de elveszti az egyensúlyt.

Válasszon nyelvet

A tömzsi kislány sírva terül el a gyepen, s a pillangó kisiklik elrepül borzalmas szárnyaival. A mama odaszalad, az ő kis síró Mimijét hirtelen fölemelni és megvigasztalni a nagy szerencsétlenségben. Ne sírj, bubus. Hol fáj?

SZEGED MAKÓN • 1879 (30. kötet)

Hadd fújjam meg! Hol fújjam meg! A kis bubus mosolyogni kezd, s az az első kérdése: Hova repült a lepke? Erre ni, édes fiam mutatja a mama túl a kerítésen. Szeged felé, ahol a keresztmama lakik. A kisleány hirtelen elkomolyodik, picike melléből halk sóhaj fakad ki Mama! Oh, dehogynem éreznek a gyerekek is! Az ő parányi szívüket is megfekszi a honvágy. S a bubus arca még egyre komolyabb lesz, halántékán ráncocskák képződnek.

Oh, mamám, láttad-e, hogy az a halálfejű lepke volt? Láttam, kis szívem. De hát, mamám, minek megy az Szegedre? Oh, te bohó; hát tudom is én. Nem bánt az ott senkit?

Fő navigáció

Nem, gyermekem. Gyenge az ahhoz. A gyermek önkéntelenül dadogja: De hát akkor miért van halálfeje? És ez az a borzalmas titkos sejtés, ami csak úgy támad, mint a penész a kenyéren, mint a moh a kövön, mint a milliárd piros féreg a vízben.