Kutatás az első név a lányok,


kutatás az első név a lányok

A névnap időpontjának ismerete, a névnap ünneplése Névgyakoriság, ahogyan a diákok látják A kérdőívet kitöltő tanulóknak arra is választ kellett adniuk, szerintük milyen gyakori az a családnév, illetve a keresztnév, amelyet viselnek. Egy nyolcadikos fiú szerint a neve azért nem lehet gyakori, mert csak őt és édesapját hívják így. A Krasz nevet valóban nem sokan viselik, de ennél azért kicsivel többen, Hajdú szerint an Hajdú Az egyik tizenegyedikes fiú korábban saját maga győződött meg családneve ritkaságáról, ugyanis a Facebook közösségi oldalon keresett rá a nevére, és ez nem járt nagy találatszámmal.

A diákok közül viszonylag kutatás az első név a lányok, en minősítették keresztnevüket ritkának Arvid, Győző, Ákos, Márton, Ildikó, Laura, Csengeköztük többen olyan nevet viselnek, amely ma Magyarországon a leggyakoribb nevek közé tartozik 3. Érdekes, hogy az azonos nevet viselők is mennyire eltérően ítélték meg keresztnevük gyakoriságát: például Kristóf — ritka; átlagos; viszonylag gyakori; nagyon gyakori.

У твоего народа в повиновении замечательные силы разума,-- пытаясь увести разговор с опасного для него направления, сказал. -- Я думаю, вы сможете сделать что-нибудь для робота, если уж не для этого вот животного.

Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy — hasonlóan a családneveknél tapasztalt tendenciához — többségük nem statisztikák, szótárak, utónévkönyvek alapján tájékozódott, hanem a környezetük, ismerőseik neveit számba véve becsülte meg keresztneve elterjedtségét.

Az 59 két keresztnevet viselő tanuló közül mindössze öten feleltek mindkét nevükkel kapcsolatban a kérdésre.

kutatás az első név a lányok

Becézőnevek, megszólítónevek A megszólítás, a becézés a kapcsolatteremtés szabad találkozó tours eszköze, amely kifejezheti a két fél, a megszólító és a megszólított közötti viszonyt.

A beszélgetőtárs aposztrofálása legtöbbször valamilyen tulajdonnév, amely nagyfokú variabilitást mutat, Hajdú például 14 nagyobb kategóriát különböztet meg a becézőnevek besorolására Hajdú — A szándék a másik személy puszta érintése, de a testi kontaktus helyett annak szelídültebb, nyelvi formába öntött változatával.

A becenevekkel ma már nemcsak a megszólításokban találkozhatunk, hanem egyre elterjedtebb a becézőnevek anyakönyvi bejegyzése is Bíró Az anyaggyűjtés során a diákok három közösség család, barátok, tanárok által használt megszólítónevekre, becenevekre adtak példákat, amelyek vizsgálata — az imént említett kitüntetett szerepükből kifolyólag is — az anyanyelvi nevelés szempontjából is tanulságos lehet. A mintában szereplő négy Gáborból hármat, hat Mátéból hármat és a számos becenévvel rendelkező Anna nevet viselő négy lányból is hármat nem becéznek.

Hogy a becézés nem kizárólag a kisebbek kiváltsága, bizonyítja a legtöbb, összesen hétféle becenév tulajdonosa, egy tizenkettedikes Alexandra nevű lány, akit családtagjai Szandinak, Szandusnak, barátai Szancinak, Szanyának, Szandinak, tanárai pedig Szandinak, Alexának, Lexának vagy Szandrának szólítanak.

  • Bárok megismerni berlin
  • Я там никогда не был, но полагаю, что это куда дальше, чем я намеревался пройти.

A diákok elmondása szerint tanáraik legtöbbször keresztnevük anyakönyvezett alakját vagy a hagyományosabb becenévi alakokat például Nóri, Peti, Józsi, Marci választják a megnevezésre, de vannak kivételek is, például a kedveskedő hangulatú Annuska, illetve az egyik vélhetően nyelvszakos tanár a mademoiselle plusz vezetéknév formát használja előszeretettel a lányok esetében például Mademoiselle Szombati.

A válaszok tanulmányozása a tanulókról, illetve tanáraik iránti attitűdjeikről is szolgált információval, például az egyik tizenegyedikes fiú zárójelben a megszólítás általános érzelmi többletéről is beszámolt: Bence! A pedagógusok leginkább az egy osztályban többször előforduló keresztnevek esetében használják a személytelenebbnek ható családnévi alakot vagy az egész nevet a megkülönböztetés céljából.

kutatás az első név a lányok

Érdekes tendencia figyelhető meg a diákok körében, egyre gyakoribb ugyanis, hogy a barátok, osztálytársak egymást nem keresztnevükön vagy annak becézett változatával szólítják meg, hanem a családnévi alakot, illetve az abból képzett formát használják például Pauer, Szukob~Szuky.

Ezen kívül számos példa található a kortársak becézései között a nem tulajdonnévből képzett megszólításokra, esetleg csúfnevekre, ezek keletkezésének okairól, körülményeiről olasz találkozó helyén legtöbb esetben nincs információ: például Kutyus, Hozé, Infinity, Törperős.

Előnyük, hogy az ember időt spórol velük; mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet. Amíg a lágy tojás megfő, amíg a hívott szám ha foglaltat jelez jelentkezik, olvassunk el egy Egyperces Novellát. Rossz közérzet, zaklatott idegállapot nem akadály.