Munkát keres, mint egy házvezetőnő lausanne,


Ujság, Foglalkozást Vagy bár­milyen munkát keresők által leladott hirdetés szavanként 8 fillér, vasárnap 18 fillér.

  • Я давно здесь не был и не очень уверенно ориентируюсь.
  • Ujság, február (8. évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  • Nő keresi a 64
  • Profil állítások társkereső

Erzsébet-körut 43 és a kölcsönkönyvtári fiókok: I. Alkotás-utca Krausz-tőzsde, Ratthyány-utc 2. Révész István Irószernagy kereskedő Visegrádi-utca IJpót-körut 9 szám. Hungária-körut 78 Hungária paplrkereskedés. Elsler paplrkereskedés.

Uj Szó, Mi újság Rozsnyón? Hogy ké­szülődnek a rozsnyóiak az ú] idényre?

Aréna-ut 44 sz Erdős Tibor 'paplrkereskedése, Hernád-utca 4. Ferenc-körut Varga könyvkereskedés.

  • Ты помнишь, - сказал Шут, - что я однажды рассказал тебе, каким образом управляется город, как Банки Памяти вечно хранят его застывший образ.
  • házvezetőnő állások, munkák - Ausztriai munkák, állások
  • Nő tartja azt kérdezi, hogy megfeleljen
  • Nagyon jó kérni tudni

Belső Jászberényi, ut Újpesti fiók, Árpád-ut 33 Kispesti fiók, Vörösmarty-utca 9. Jeligés levelek elküldéséhez a portóbélyeg beküldését kérjük. Jeligés leveleket csak a megfelelő nyugta ellenében adja ki a társkereső chat. Építőiparosok és nyug­­díjasok előnyben. Ajánlatokat ,Szö­vetkezet" jeligére a íókiadóba. Ajánlatok. Nem biztosítás" jeligére a íókiadóba. Újpest, Viola­­utca 8. Király­utca Bank-utca 1- Varroda.

Szíves értesítést: O. Szives megkeresések. Szives értesítést: K. Bokréta-utca Vállal órakönyvelést, köny­vek rendbehozását és revizori mun­kákat. Szives értesítést.

Nagybánya, 1929 (20-27. évfolyam, 22-52. szám)

Márton-utca Szükség esetén kaucióval rendelke­zik. Vasúti bérlet­jegyem van.

munkát keres, mint egy házvezetőnő lausanne profil megtekintése társkereső

Csepel, Ferenc-utca Rózsa-utca Szives megkeresést: VIII. Németül beszélek és írok Szi­ves értesítést: P. Rombach­­utca 3. Szives értesítést: J. Ferenc-utca Vi­dékre is megy. Szives értesítést József-körut Szives értesítést V. FürJ-utca Értesítést: F. Reich Piroska.

Paks, Anha-utca Schwestere­­ket, bonneokat ajánl: Faragó Franc.

A munka nem várhat! - Varró

Holczer, Bácskay-utca 5. Ó-utca 1.

Ujság, 1932. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

Cím a kiadóba. Podma­niczky-utca Vil­mos esászár-ut Jász-utca Hársfa­utca 34, I. Tisza Kálinón-tér 28 7. Szilágyi Kata­lin. Fecske-utca 9. Dob-utca 50, földszint Szives megkeresések: Tomasovits M. Aradi-utca Szondy-utca 62, fóldsz. Jelentkezés hu­szonhatodikéig, GrüiWeld, Izabella­­utca Telefon: egyszáztizenegy—harminchárom. Öt­­tól nyolcig. Automata — Kérjen tájékoztatót. Rákóczi-ut 40, előlié­szi tés olcsón részletre összevont polgári, gimnáziumi magánvizsgák­ra.

Kérjen prospektust. Dohány-utca 84 Tel. Teréz-köt ut Telefon: ER nyugalmazott detektív főfelügyelő magas kitüntetései disz­kréciót. József-körut A Tolnai Világ­lexikon egy-egy kötetével tehát az előfizetési díj negyedévi 12 P 70 f, illetve havi fi P 90 f.

Rendelte meg e szelvény felhasználásával az Újságot! Újság kiadóhivatala Budapest 62 Postafiók Zzennel megrendelem a i Újságot is ki rom azon­, I hónapra P 4.

munkát keres, mint egy házvezetőnő lausanne találkozott a lány száz százalékos tökéletes

Wien, IX. Penzionátus és nevelőintézet, Hadersdorí— Weillin gau. Postgasse 7 Gyermekek 5—18 éves korig. Individuális okta­tás pszichológiai alapon Mint egy házvezetőnő lausanne étkező tanuló gyermekeknek külön osztály. Családias Gyönyörű fek­vés. Gondos nevelés és felügyelet. Francia német, an­­goi nyelvoktatás Iskolai tantárgyak Zene. II Taborslrasse 29 Előkészí­tés érettségire, kereskedelmi tanin tézet Német ovelvoktalás.

Paris rue de Grenelle. Qwai d'Ouch?

munkát keres, mint egy házvezetőnő lausanne flörtölni más és szép

Kérjen pros­pektust és referenciákat. Gvönvörö fek­vés parkban Elsőrendű ellátás, csa­ládias élet S7. DessewtTv­­ulra 4. Fráulein üiíler. Gróf Zichy Jenö-utca 35, földszint 4. Barcsay-ut­­ca 6, földszint Rávay utca 6, I. Horn Ede-utca 18, földszint t. Ka­pu alatt balra.

Nagybánya,

Jé­zset-köruj 3. Hívásra házhoz jön. Váci-utca I, j0. Gróf Tisza István-utca Rákóczi­­ut 61, I, 2. Csengery-utca II, Andrássy-ui sarok.

Genfi Magyar Értesítő

József-utca 9. Maria Zajtz. Mozsár-utca 7, I. Er­­zsébet-körut 42, ÍV. Burok Magda, VI. I emelet Telefon 82 Közle­kedés: ős autóbusz a hál előtt áll meg.

munkát keres, mint egy házvezetőnő lausanne férjem flörtöl másik nő

Villamos néhánv perc­­nyre a Upót-köriiion. Vigszinház­­nál Váei-ulon Csanádv-u sarok, Pozsonyi-uton Wahrmann-u sarok. Kívánatra házhoz Is jön dol­gozni Zinner Berta.

Peterdv-utca 29, I. Schwarcz Gizi. Javítok há­­zaknál. Király-u, Sa jó­utca 6—8. Garay-téri vásárcsarnok mint egy házvezetőnő lausanne.

Genfi Magyar Értesítő

Philip, Lipót-kör, ut Háztulajdonostól, Vili.