Nő keres férfit thés. PÁRIZSI NOTESZKÖNYV | Ady Endre összes prózai műve | Kézikönyvtár


ismeretségből kapcsolat szöveg nők társkereső

Ezzel szemben Tharczay János a nevezett néhai Galzeech-i Miklósnak összes birtokrészeit, vagyis Galzeech városából a másik negyedet és az említett Kohan, Gerendas, Tharnoka, Zebegnyew, Dargo és Zegy Zemplén megyei birtokoknak a másik felét ezek minden tartozékával, név szerint is a Galzeech-en szedetni szokott vámmal memoratis Alberto Chapy, Benedicto et Petro nő keres férfit thés Agocz, Simoni de Bachko, Georgio, Sigismundo et Ambrosio de Chap, Osvaldo, Sigismundo ac Nicolao de Ztrythe és ezek fiörököseinek hagyta örök tulajdonul.

De mert a boldogult Galzeech-i Jánosnak a birtokrészei termékenyebbek és több hasznot hajtók voltak, azért az érték kiegészítéséül a nevezett Tharczay János a Bereg megyében csak őt illető Som, Sabsol és Czethffalwa birtokoknak a felét simul cum molendino superiori in fluvio Zernye vocato, intra metas possessionis Sapsol, azok minden tartozékával, így a Som-ban szedetni szokott vámmal is, dempto molendino inferiori in dicto fluvio intra metas dicte nő keres férfit thés Som, amely malom János kezén maradt, átadta Alberto Chapy, Benedicto et Petro de Agocz, Simoni de Bachko, Georgio, Sigismundo et Nicolao de Ztrythe és fiutódakinak örök tulajdonul.

Abban is megállapodtak, hogy ha a nevezett Tharczay János és a fia örökös nélkül halna meg, akkor a Galzeech városában, Kohan, Gerendas, Tharnoka, Zebegnyew, Dargo és Zegy birtokokban lévő részeik, valamint a Soom, Sapsol és Chethfalwa birtokokban lévő birtokrészeik a többi fentnevezettekre szállnak.

férfiak tudják, anglia új embereket megismerni leipzig

Éppígy ha a nevezett Chapy György, Zsigmond és Ambrus, meg Ztrythe-i Osvald, Zsigmond és Miklós halnának el fiörökös nélkül, az esetben Chap-i Györgynek, Zsigmondnak és Ambrusnak totales possessiones Polyanka in Zemplinisensi et Chap in de Ungh, necnon universe portiones et in iura possessionaria eorundem ac prefatorum Osvaldi, Sigismundi et Nicolai de Ztrythe proprie in dicta Galzeech ac possessionibus Thekna, Zabolch, Kereplye, et predia Genedyn in Zempliniensi, ac Ztrythe, Baath et Nő keres férfit thés in Wngh, item prescripte universe portiones et f3 társkereső eorundem possessionaria in prefato Galzeech ac possessionibus Kohan, Gerendas, Nő keres férfit thés, Zebegnyew, Dargo et Zegy in Zempliniensi, necnon Som, Sapsol et Czethffalwa in de Beregh, amelyek az előbbi megegyezés alapján jutottak a kezükre, szintén a nevezett Tharczay Jánosra és utódaira szállnak, tamquam ad unam integram generationem et alios nobiles generationales de Galzeech.

Azt is hozzátették, hogy ha valamelyik fél hűséges szolgálataival újabb javakat szerez a maga számára, halála esetén azok az újabb javak az életben maradt félre szállnak. Arról sem feledkeztek meg, hogy ha a néhai Zeredahel-i Miklós fia László, az előbbieknek osztályos testvére, fiörökös nélkül találna meghalni, akkor annak összes javai, puta in castro Kewesd ac dicto oppido Galzeech és bárhol másutt található birtokrészei, amelyeknek magvaszakadás esetén a nevezett nemesekre kell szállniok, éppúgy szállnak a nevezett Tharczay Jánosra és utódaira is, tamquam ad unam integram generationem.

ismerd csoportterápia a szomszédokkal flört

Történt mindez a megállapodás oly kötelezettség mellett, hogyha valamelyikük a fenti megegyezést akár egészében, akár részeiben nem tartaná be, vagy a fenti javak ügyében új peres eljárást indítana, arany Ft-ban marad el a többiekkel szemben, mely összeget a per megkezdése előtt kell fizetnie.

Vállalták, hogy a megosztott javakban egymást kölcsönösen védeni fogják.