Női keresek kis tűzoltó


Dunántúli Napló, Erő­sítésül a mohácsi és a sziget­vári tűzoltókat is hívták és se­gítséget adott az oltáshoz a pécsi helyőrség is. A helyszín­re érkezve kiderült, hogy még nemi erdőtűzről van szó. Több hektáron égett az avar a Me- csek-oldalban női keresek kis tűzoltó tubesi és a kis kilátó között. A tüzet ide­jében sikerült megfékezni, s megtalálták a tűz előidézőjét is. Képünkön Emmert János mohácsi tűzoltó-mester - a le­let megtalálója - mutatja be a megégett kenyér és szalon­namaradványokat, és a kést.

A mecseki volt egyébként teg­nap a baranyai tűzoltók A legnagyobb tűz Kis- vaszar közelében volt, ahol az erdőben mintegy ezer fo­rintnyi kár keletkezett. AUTÓ Felszabadulási csillagtúra Az Autóklub április 4-e tisztele­tére felszabadulási csillagtúrát ren­dezett, melyen 40 gépkocsi és 30 motorkerékpár állt rajthoz.

Eredmé­nyek: Autók: cm3: 1.

Veszélyes helyzeteket okozhat, ha tovább nő a tűzoltók létszámhiánya - HR Portál

Pintér Ist­ván; 2. Stoll László; 3. Kiss Károly. Géra Nándor; 2. Ká- konyl Attila; 3—4. Lakatos Tibor és Selmeczi György. Zeida Zoltán; 2. Vidákovics Zoltán; 3. Takács János. Nők: 1. Valcsics Péterné; 2.

Dunántúli Napló, 1976. április (33. évfolyam, 91-119. szám)

Kiss Kovács Sarolta. Mo­torok: 50 cm3: 1—3. Léber István, Kovács Ferenc; 3. Kőszegi Attila. Autó­és motor­versenyek Pécsett Női keresek kis tűzoltó II.

Mecsek Rallye Az április 4-i felszabadulási csillagtúrával megkezdődött Baranyában az autósport­idény. A hagyományokhoz hí­ven ismét Pécs és Baranya ad otthont az év első bajnoki hegyi- és rallye-versenyének. A hegyi gyorsasági bajnokság nyitányára április én, va­sárnap Ikerül sor Pécsett, iráni ismerősök Mecsek Rallye-t pedig április 23—24—én rendezik. A mecseki hegyiversenyt — melynek érdekessége, hogy idén első ízben motorkerék­páros bajnoki futam is lesz — a Pécsi Volán autós szakosztálya és a budapesti Zalka Máté Motoros Klub rendezi április én.

A műszaki gépátvételt április én, reggel 6-tól man megkérdezi szingli vagyok a Volán autós szakosztály klubjában, reggel 8-tól pedig lezárják a pályát, ekikor ren­dezik ugyanis a kötelező ed­zést.

A verseny, rajtjára dél­előtt 10 órakor kerül sor a Hu­nyadi út és a Péter utca sar­kán.

  • Home Nőként tűzoltó Beavatkozó tűzoltó nem lehetett, ezért szóvivő lett Fábián Lilla a katasztrófavédőknél
  • A szívünkhöz nőtt.

Az autók és a motorok 2,5 kilométeres, méter szintkülönbségű távot teljesíte­nek a célig, az üdülőszállóig. A versenyt két futamban bo­nyolítják le, a futamok között szünetet nem tartanak.

Az eredményhirdetés megismerni daf a díjki­osztó a verseny befejezése után 30 perccel lesz a célban.

Az autók két csoportban, hat géposztályban állnak rajt­hoz. A Mecseken régen ren­deztek már hazai gyorsasági motorversenyt, így igen érde­kesnek ígérkezik ez a vasár­nap. Különösen ha azt vesz- szük, hogy össze lehet hason­A mecseki hegyiverseny mindig sok nézőt vonzott.

A baranyai — és mondhatni a hazai — autósportélet nagy eseményére, a X. A versenyt — amely egyben az országos túra- és rallye-bajnokság első futama — a Baranya megyei Autóklub rendezi. A túra osz­tály műszaki gépátvételét áp­rilis án, a rallye gépátvéte­lét április én tartják. A tú­rások április én délben Szentlőrincről indulnak útnak a kilométeres távra, a rallye osztály rajtját ünnepé­lyes külsőségek között április én este 8-kor a Széchenyi téren rendezik.

A rallye osztály kilométeres útvonalat tel­jesít, melybe hét gyorsasági szakaszt iktattak a rendezők, a túrások négy gyorsaságin mérik össze erejüket. Ha az időjárás engedi — újdonság — az egyik gyorsaságira egy mezőgazdasági földúton kerül sor.

Nem volt olyan nap a hosszú hétvége során, mikor ne lett volna lakástűz.

A túrások hat, a rallye-sok nyolc géposztályban versenyez­nek. A rallye osztály részére egyébként én reggeltől a Széchenyi téren kötelező zárt parkolót létesítenek, ahova csak a rajt előtt 15 perccel mehetnek be a versenyzőik. Ugyancsak a hagyományokhoz híven idén is eljönnek a jugo- szlávok és az osztrákok a Me­csek Rallye-ra. A meghívott szovjet — Ivovi — csapat nem érkezett meg, de megjöttek a zágrábiak.

  1. Veszélyes helyzeteket okozhat, ha tovább nő a tűzoltók létszámhiánya A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke szerint lassan kevés lesz a tűzoltó egy riasztásnál.
  2. Kapcsolat társkereső nők
  3. A mentőcsapat a napokban kiszórt néhány fotót a mentésről, és a jéggel együtt kivágott pickupról.
  4. Dunántúli Napló, április ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  5. Fila | Márkás cipők online | DEICHMANN

A hazai csapatok közül pedig az egriek, gyön­gyösiek, dorogiak és kaposvá­riak vettek részt a pécsieken kívül női keresek kis tűzoltó versenyen. Érdekesebb eredmények: m-es férfi gyorsúszás: 1. Stá- musz PMSC 59,2 mp.

  • Pesti Hírlap,
  • Tudja meg, mi történik Fejér megyében — programok, rendezvények, bulik, koncertek, sportesemények.

Petko- vic Zágráb ,0, 2. Bódis PMSC ,5. Palánki PMSC ,0.

Jelics PSI ,1, 2. Gyimesi PSI ,4. Kovács PSI ,2 új megyei csúcs3. Pap PSI ,0. Dombosi Kaposvár ,2, 2.

női keresek kis tűzoltó artisan társkereső

Ragoncsa PSI ,5. Pet- kovic Zágráb ,1, 2. Bó­dis PMSC ,3 új megyei csúcs. Palánki PMSC ,3. Pesti PSI ,0. Kolsói Kaposvár ,0, 2. Lutz PSI ,2. Je­lics PSI ,6, 2. Gyimesi PSI ,8. Tájékozódási futás Pécsi siker Újvárfalván Felszabadulásunk Férfi felnőttek: 1. Kóger Pé­csi VMcsapat: 1. Pécsi VM. If­júsági fiúk: 2. Hammer as ITSK3. Nagy PVSK. Serdülő fiúk: 1. Nagy PVSK2. Tollas Siklósi Táncsics Gimnázium. Csa­pat: 1. Úttörő fiúk: 1. Sziem­bert PVSK. Csapat: 1.

Fel­nőtt nők: 1. Mező PVSK. Serdülő lányok: 1. Keresz­tes Pécsi VM. Budapest, ve­zette: Cziffra, Prenker. Legjobb dobók: Fehér 24Hegedűs 20illetve Pálvölgyi 27Varasdi Egy-iksz-kettő A HDN totótippjei a követke­ző hétre: 1. Pécs—Szolnoki MTE. Egy pont balra, egy pont jobbra, fel­téve, ha nem jön elő a bábol­nai forma. Tipp: x. Etetés papírformával. Tipp: x, 2.

Re­ményem elomló. Tipp: 1. A kadarka feltűnően jól bírja az utazást, remire jó. Tipp: x, 1. Felülök a másodosztályra. Tipp: 2, x. Fűzfőn a Pá­pa győzött ra.

női keresek kis tűzoltó táncoktatás egyetlen hanover

És most? Dá- dá a Pápának, pápá a két pont. Tipp: 2. Mázaszászvár—Székesfehér­vári MÁV. A brikett befűthet. A Ganznak elvileg győznie kell, mi mégis háromesélyesnek látjuk, így 2, 1, 9.

Vissza lehet vágni az őszi 1 tf­ért.

Olaszországból az egész világnak: A divat és a Fila cipők találkozása

A rómaiak esélyesebbek. Nem akarok mellébeszélni, de a torinói pol­gármester állítólag egy egészen rendes ember. Ezt variáljuk: x, 1. Ősszel hármast kapott a Verona.

Pótmérkőzések: Modena— Spal. Pescara— Varese. Ternana —Catanzaro. Kőszegi György a lep- kesúlyúak között összetett­ben ezüstérmet nyert. Lö­késben első, szakításban második. Berlinben kontinen­sünk legjobb súlyemelői rande­vúznak.

A múlt héten, versenyzőink elutazása előtt Tatán jártam, ahol az edzőtáborban igen szorgalmas sportolókkal talál­koztam. Köztük is a súlyemelők jártak legelöl.

női keresek kis tűzoltó turisztika egyetlen saarland

Jó erő­állapotban várjuk a versenye­ket. Az ott elért eredmények azonban igen fontosak, hiszen tájékoz­tatást adnak számunkra, hol is tartunk tulajdonképpen, azonkívül valamennyi verseny­zőnk számára egyben váloga­tó is. Találkozni egy belga lány olimpiai csapatba kerülésért ugyanis még nyílt a harc. Terveink szerint teljes létszá­mú csapatot indítanánk az olimpián. Kilenc olyan ver­senyzőt küldenénk dobogóra, akiknek esélyük van az 1—6.

Miért nem vesz részt a berlini Európa-bajnokságon? Milye­nek a müncheni bajnok mont- reáli reményei? Ö azonban kérésére klubjá­ban, a Tatabányai Bányászban készül, összehangolt felkészü­lési tervet állapítottunk meg számára, ennek alapján hagy­ja ki a berlini EB-t és csak Montreálra készül.

Вы временно заблокированы

A Tanács Kupán elért kiló azonos müncheni teljesítményével, singletrail stuttgart azonban nemzetközi szemmel nézve még kevés. Ennél jobbat tud két szovjet, két lengyel és egész biztosan egy bolgár és egy japán versenyző is. Leg­alább még 5 kilót kell ráten­nie! Mi bízunk Imre hallatlan nagy rutinjában, küzdőképes­ségében. Képesnek tartjuk őt arra, hogy Montreálban is do­bogóra kerüljön!

Zalamegyei Ujság, Kinek mennyi hadkötelezettség adót kell fizetni? Röviden már ismertettük, hogy' de­cember első felében nagyszabású baross szövetségi nagygyűlést tartanak a zalai Baross-szervezetek. A nagygyűlés december án lesz s azon meg­jelenik Antal István propagandaminiszter, Bonczos Miklós államtitkár, vitéz Teleki Béla gróf főispán és más előkelőségek. A nagyszabású megmozdu­lásról annakidején részletesen beszámolunk.