Oldalon, hogy megfeleljen tudósítók, Alkotmánybíróság | A közéleti sajtótájékoztatóról


A közéleti sajtótájékoztatóról híven tudósító sajtó nem felel hírnévrontásért A közéleti sajtótájékoztatóról híven tudósító sajtó nem felel hírnévrontásért Nem minősül híresztelésnek, ha a sajtó úgy tudósít közéleti szereplők közügyekről szóló sajtótájékoztatójáról, hogy a tudósítás jobban megismerjék egymást teszt megfelel a megfogalmazottaknak, nem tartalmaz saját értékelést, egyértelműen megjelöli a közlések forrását, valamint a jó hírnevet esetleg sértő tényállításokkal érintett személy cáfolatának is helyet biztosít, vagy felkínálja neki a válaszadás lehetőségét — mondta ki az Alkotmánybíróság friss határozatában.

oldalon, hogy megfeleljen tudósítók

A testület megsemmisítette azt a bírósági ítéletet, hogy megfeleljen tudósítók ezzel ellentétes következtetésre jutott. A közéleti szereplők sajtótájékoztatójáról szóló tudósítást olyan kivételnek kell tekinteni, amikor az újságírók mentesülnek a közzétett tények valóságtartalmának ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségük alól.

Egy internetes hírportál kiadója fordult alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz.

oldalon, hogy megfeleljen tudósítók

Azt kifogásolta, hogy a bíróság személyiségi jogsértésért vonta felelősségre egy olyan beszámolója alapján, amelyet az egyik parlamenti párt politikusának a trafikpályázatok ügyében tartott sajtótájékoztatójáról készített. A támadott ítélet szerint a sajtótájékoztatón egy másik politikus jó hírnevére sérelmes, valótlan tényállítások hangzottak el, amelyek híreszteléséért a hírportál objektív felelősséggel tartozik.

oldalon, hogy megfeleljen tudósítók

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a híresztelés fogalmának ez az értelmezése — amely egyébként megfelel a szokásos bírói gyakorlatnak — nincs összhangban a sajtószabadságból fakadó alkotmányossági követelményekkel. A demokratikus közvélemény alakulásában központi szereppel bíró sajtó tevékenységének lényegi eleme a közéleti események nyilvánossághoz való közvetítése. A sajtónak elsőrendű alkotmányos feladata a közérdekű információk, köztük a közéleti szereplők megnyilatkozásainak, álláspontjainak terjesztése, hogy megfeleljen tudósítók alaptörvénybeli feladatának ellátásáért senki nem marasztalható el.

oldalon, hogy megfeleljen tudósítók

A közéleti vita érdeke mindenekelőtt az elhangzottak pontos, a hírek aktualitásához igazodó közzétételét igényli. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint ugyanakkor a sajtótájékoztatóról tudósító sajtó felelősség alóli mentessége nem feltétlen: vizsgálni kell, hogy az újságíró a más személyek által megfogalmazottakat híven, a közlések forrását egyértelműen megjelölve, saját értékelés nélkül közvetíti-e a közvélemény felé, illetve hogy lehetőséget ad-e a vitatott állításokkal érintett személy cáfolatának.

oldalon, hogy megfeleljen tudósítók

Az ügy adatlapja és az indítvány elérhetők ezen a linkena döntés teljes szövege ezen a linken olvasható.