Pápua törzs megfelel a fehér ember először


A feje - ahogy régebben a hollandusok stílszerűen elnevezték, a Vogelkop-félsziget - a farkától olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől… Vagy is óriási szárazulat, Földünk második legnagyobb szigete.

pápua törzs megfelel a fehér ember először

Megközelítőleg akkora, mint Anglia és Franciaország együttvéve. Bár különlegessége méretével egyesen arányos, hírnevét mégis titokzatosságának, félelmetességének, többnyire érintetlen természeti tájainak és a lakóihoz fűződő legendáknak köszönheti. Ez ugyanis a pápuák szigete, azaz a göndör hajú embereké - ahogy a XVI. Olyan vidék ez, ahol a piacokon máig árulnak kőbaltát, legfeljebb - tekintettel a szigorú törvényekre - egy funkcióval csökkent az alkalmazhatósága; ahol az egymás szomszédságában élő népek nem értik egymás szavát, ahol a pénzforgalom alig pár évtizede honosult meg; és ahol a fehér ember megjelenése máig ritkaságszámba megy.

A szigeten két ország osztozik: a nyugati része Indonéziáé, a keleti felét az Hasonló kultúrkör, eltérő újkori történelem. Pápua-Új-Guinea első utazásunk idején, ben sem tartozott és most sem tartozik azon területek közé, ahová a turisták tömegesen utaznak. Másrészt, hogy hírhedtségének köszönhetően csak a legmerészebb turisták mernek nekivágni. A főváros, Port Moresby nemzetközi repülőtere Szingapúrból, Manilából és Ausztrália felől közvetlenül megközelíthető.

Az ország nemzeti légitársasága, az Air Niugini monopol helyzete miatt annyit kér a fuvarért, amennyit nem szégyell. A nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején átlagosan napi hat! Tizenöt évvel ezelőtt úgy véltük, a budapesti ausztrál követséghez pápua törzs megfelel a fehér ember először fordulnunk pápua vízumért.

Intézték is volna, de az éppen kirobbant törzsi háborúk miatt, inkább megpróbáltak lebeszélni minket. Ekkor felhívtuk az Ausztráliában élő Ignácz Ferencet, aki Pápuaföld ismerője és kutatója, hátha ő másképpen vélekedik. De sajnos, ő is csak megerősíteni tudta a nem túl kedvező híreket. Noha a sziget partvidékét a nagy tengeri nemzetek hajósai - portugálok, hollandok, angolok, franciák stb. A mostoha terepviszonyok és az olykor ellenségesen viselkedő, birtokaikat védő őslakók megakadályozták a terület alaposabb megismerését.

Tartalomjegyzék

A XIX. A hollandok is, angolok is újult erővel próbálkoztak, s ben meg is egyeztek a sziget észak-déli irányú, majdnem fele-fele arányban történő kettéválasztásáról. A nyugati oldal a hollandoké, a keleti az angoloké lett. Míg a hollandok módszeresen kiépítették kereskedelmi bázisaikat, az angolok nehezebben boldogultak. Ezt a lehetőséget használták ki a térségben terjeszkedő németek, akik az angol terület északi oldalán fokozatosan növelték befolyásukat.

A két nagy nemzet torzsalkodása végül az es egyezményhez vezetett, melynek során a keleti oldal tovább osztódott. Az északi fél a németeké, a déli az Ausztrál Államszövetség megalakulásáig az angoloké lett. Ezért találkozik a térképet szemlélő a szigeten oly sok német eredetű földrajzi névvel.

Az érintetlen területek és igazán érdekes népek a sziget belsejében lévő hatalmas fennsíkon találhatók.

  • И он без колебаний принял ту долю личных потерь, которую, наступит день, принесет ему сделанный им выбор.
  • Он понимал их без затруднения, и это не казалось удивительным.
  • Ну конечно же, -- немедленно отозвалась Сирэйнис.
  • Здесь таилась некая насмешка: тот же самый человек, который оставил свой город ради попытки отправиться к звездам, возвращался домой, как бежит к матери испуганный чем-то ребенок.

Amikor leszállunk a belföldi járatról, a repülőtér üvegfala mögött apró termetű, mezítlábas, ágyékkötős pápua férfi toporog, nyilván valamelyik rokonát várja. Orra átfúrt, benne törzsi dísz, nyakában pedig az elmaradhatatlan csiszolt kagylóhéj, a kina, melyről az ország függetlenné válása után kibocsátott pénzt elnevezték. Az egykori kunyhókat és szerényebb épületeket beton és téglaépületek váltják fel, van áramszolgáltatás, korszerű postahivatal működik internet hozzáférésselés az üzletekben szinte minden kapható, amire a helyi lakosságnak szüksége lehet.

A város névadója a közelében emelkedő hasonnevű hegy, amely viszont az egykori német gyarmat kormányzójának emlékét idézi.

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Miután a Felföldön aranyat találtak, ban a szerencsevadász Leahy testvérpár és James Taylor nagy nehézségek árán gyalogosan érték el Mount Hagent. Ők voltak az első külföldiek, akik e távoli tájra eljutottak és hírét vitték a térség számos etnikumának. Még a légikikötőben tanácsolták, hogy fogadjunk helyi guide-ot, aki jól ismeri a környéket, és általa biztonságosabban járhatunk-kelhetünk a Waghi-völgy aprócska falvai között.

A dolláros napidíj bár kicsit sokkoló, de megéri az árát: Bob már az első napon hozza a hírt, hogy másnap a Lae-i püspök az egyik közeli faluba látogat, s tiszteletére singsing-et, azaz táncos-énekes ünnepséget rendeznek. A rangos esemény hírére számos település népe összesereglik, rozoga teherautók platóin hozzák az ünnepi díszbe öltözött pápuákat. A szertartás meghatározott koreográfia szerint zajlik.

pápua törzs megfelel a fehér ember először

Először az öltönybe, nyakkendőbe öltözött pápua törzs megfelel a fehér ember először vezető köszönti a püspököt és küldöttségét, akik motu nyelven, hadarva szintén üdvözlik az egybegyűlteket. Mivel ennek a falunak a lakosságát a lutheránus misszionáriusok már régen megtérítették, a tánc és ének csak egy közös imádság után veszi kezdetét.

pápua törzs megfelel a fehér ember először

Elővillannak a táncban is nélkülözhetetlen balták és kőbalták, a dárdák és íjak, és a mezítlábas, fűszoknyás emberek önfeledt éneklésbe, majd körtáncba kezdenek. A ceremóniamester nem engedi a lazsálást, a szinte extázisban mozgó emberek napnyugtáig járják.

Az Új-Guinea szigetén szétszórt közel hétszáz törzsi csoport szinte mindegyike saját, rá jellemző folklórral, s kiváltképp dekorációval rendelkezik. Náluk a tetoválás, hajviselet, ruházat, testfestés mind része a hagyományos és ősi kultúrának.

Nem mindegy, hogy milyen esemény kapcsán öltenek a mindennapostól eltérő küllemet: máshogy készülnek egy beavatási ceremóniára, máshogy egy házasságra, temetésre, háborúra vagy éppen valamilyen vallásukhoz kötődő ünnepségre.

Pápua-Új-Guinea II. Bizonyos helyeken a férfiak ágyékkötőben járnak. Az urbanizáltabb vidékeken természetesen a nadrág szokványos. Az asszonyok altestét ugyancsak szoknya vagy fűszoknya fedi. Mivel a pápua népek viszonylag szaporák és családonként átlagosan legalább öt-hat gyermek születik, a nők a legkisebb gyermeket állandóan a hátukon hordják.

Dél-afrikai Köztársaság

Így kapálnak, így dolgoznak. Feltételezhetően ezért terjedt el a praktikus bilum, azaz a homlokon megtartott, hálós szerkezetű szatyor, ami elterjedtsége miatt szinte pápua törzs megfelel a fehér ember először asszonyok ruhadarabjának számít.

  • Domborzat[ szerkesztés ] Dél-Afrika földrajzi nagytájai Partvonala majdnem km hosszú és rendkívül szabályos, csak a déli szakasza tagolt, ahol az Agulhas Tű -fok, a kontinens legdélebbi pontja található a Jóreménység-fokától kb.
  • A kontinens neve a brit gyarmati idők után, a függetlenedő domínium korában az itt létesülő politikai alakulatra is átment, ami értelmezési problémákhoz vezet, mivel az állam a teljes földrészt nem foglalja magába, a kontinenshez tartozik még Új-Guinea szigete és tágabb értelemben Új-Zéland egy része.
  • Közélet A pápuák földjén múmiával ültem a tűz mellett Juhász Árpád a legismertebb magyar geológus és utazó, földünk és a rajta élő népek avatott ismerője.
  • Új Szó,

Útszélen, ösvényen kószáló nő alig látható bilum nélkül. A nyugat-iriáni Baliem-völgyet törzsi folklór szempontjából Pápua-Új-Guineában az Asaro-völggyel érdemes összehasonlítani. Mindkét hely magán viseli találkozó elválasztjuk felesége egész szigetre jellemző település-földrajzi és néprajzi sajátosságokat. Nevezetesen, hogy viszonylag kis területen számos egymástól eltérő népcsoport él, eltérő szokásokkal és nyelvekkel.

Az Asaro-völgy mellékén karitatív tevékenységet végző lutheránus misszió szervezésében évente megrendezik a környékbeli népek folklór fesztiválját. A megközelítőleg ötven kilométer hosszúságú völgyben tizenhét népcsoport él. Úti beszámolókból és immáron a turizmus kapcsán is innen ismertek a félelmetes sáremberek mudmen. Ezek a pápuák manapság már csak akkor kenik magukra a közeli folyóból nyert világos színű, finomszemcsés iszapot, ha valamilyen nevezetes esemény ad rá okot, vagy véletlenül egy turistacsoport érkezik.

pápua törzs megfelel a fehér ember először

Jól jön nekik a ceremóniáért kapott pénz… Pedig még ötven-hatvan évvel ezelőtt a riasztó külső és az ijesztő álarc túlélési webhely nagy találkozó része volt: így akarták megfélemlíteni és törzsi birtokaiktól távol tartani ellenségeiket.

Ugyanebben a völgyben él egy másik törzs, melynek férfitagjai egy társkereső burkina fekete, sűrűn folyó szirupjával kenik be testüket.

Main navigation

Pár órai járásra pedig, Enga tartományban ugyanezen okokból a pápua harcosok rikító színűre sárgára festették arcukat, és fejükre a saját hajukból készített parókát húzták wigmen. Képzelhetjük, milyen nehéz volt a hatvanas évek elején ezekkel az emberekkel megértetni a parlamenti demokrácia lényegét, rábírni őket a demokratikus szavazásra, elmagyarázni nekik a jelöltállítás szükségességét, vagy megegyezni velük, hogy legalább ebben az időszakban mellőzzék a háborúskodást!

pápua törzs megfelel a fehér ember először

Nehéz idők voltak… Történt ugyanis, hogy ban, a sziget másik felében Indonézia felszabadította Nyugat-Iriánt, s a változások szükségessége az ausztrál oldalon is jelentkezett. A politikai aktivisták nehéz helyzetben voltak, hiszen a pápuák nyelvéből hiányoztak a megfelelő kifejezések — jelöltállítás, választás, szavazás, parlament, képviselő, urna stb.

Sok érdekességről hallottunk azokból az évekből! Egy jelölt például azzal kábította népét, hogy megválasztása esetén fehérítő injekciókkal hatalmat szerezhetnek a szomszédos törzsek felett, és így megszerezhetik maguknak az egész Felföldet.

Azt is deklarálni kellett, hogy a választások idején mindennemű törzsi villongás tilos, fel kell hagyni a háborúskodással, erőszakkal, s büntetendő cselekmény a fejvadászat. Ennek ellenére, többen voltak, akik kőbaltával mentek szavazni.

Elter Karesz történetei

Egy másik egyéni társkereső iroda II. Erzsébetet akarta nőül venni, hogy - elképzelése szerint - az új feleség minden vagyona a pápua nemzetre szálljon.

Nehéz idők voltak, az előkészületek is vagy két éven át zajlottak. Az első pápuaföldi választást ben tartották, s mint látjuk, a hozzá vezető út meglehetősen rögös volt… Pápua-Új-Guinea III. A Mount Hagen közeli Whagi-folyó völgyében járva a társkereső nyiregyháza egy hevesen gesztikuláló marcona pápua toppan elénk. Mint Bobtól megtudjuk, pár kináért hajlandó megmutatni nekünk a titkos barlangot, amelybe az ötvenes évek idején a törzsi háborúban megölt társaik tetemeit helyezték.

Kapva-kapunk az alkalmon, bár ekkor még nem tudjuk, hogy a hely megközelítése kimerítő gyalogtúrát igényel. Kezdetben pandanusz-ligetekkel övezett kaukau édesburgonya és táró ültetvények mentén haladunk, majd megkezdődik a hegy oldalára történő felkapaszkodás. A barlang bejárata jól álcázott helyen van, aki nem ismeri, nem találja meg. Szűk kürtőn jutunk be, a félhomályban alig látunk, ám a zseblámpák fényében már elővillannak a koponyák és foszladozó élettelen testek.

Megrázó látvány!

Navigációs menü

A nagy tiszteletben tartott ősök kultusza napjainkban is él. Sok helyütt a pápuák elhunyt hozzátartozóik csontjait, koponyáit, nemegyszer kedves használati tárgyait kunyhóikban, vagy amellett egy másik épületben tárolják.

pápua törzs megfelel a fehér ember először

A törzsi háborúk kitörésének több oka lehetett: egy elkóborolt disznó befogása, egy asszony elrablása, vagy csak egyszerűen egy véletlen vagy szándékos behatolás a törzs felségterületére. Itt mindennek megvan a maga pontosan megszabott értéke! A viszonylag táplálékszegény környezetben a disznók ára néhol az aranyéval vetekszik. A malacokat oly nagy becsben tartják, hogy pórázon sétáltatják őket, s nem megy ritkaságszámba, hogy pápua asszonyok szoptatják a kicsinyeket.

A Felföld legforgalmasabb útszakasza, amely a keleti part nagy kikötővárosával, Lae-vel ejtsd: lei köti össze Mount Hagent. A rossz minőségű betonút több tartományon, azaz több törzsi területen vezet keresztül.