Protestáns találkozó helyén


Fedezze fel Debrecent!

találkozó a grenoble man között gyönyörű mondások flört

Vallási turizmus Református emlékhelyek Luther Márton A vallási reformmozgalom hamar gyökeret vert Debrecenben, a város pedig a magyar reformáció központjává vált. A reformáció és a Tiszántúli Református Egyházkerület fennállásának Az emlékév alkalmából egy tematikus útvonal is kiépült, mely Debrecen reformációs emlékhelyein kalauzolja végig az érdeklődőket.

Emlékhelyek Református Nagytemplom Kossuth tér Debrecen és a magyar reformátusság szimbolikus épülete.

Account Options

Klasszicista formáját — között nyerte el. Elődje, a gótikus Szent András-templom a református egyház alkotmányos rendjét megteremtő es debreceni zsinat színhelye volt.

Líciumfa Füvészkert utca — Múzeum utca találkozása A fává nőtt botanikai ritkaság egy reformáció korabeli hitvita legendás emlékét őrzi. Ezen a helyen óta áll a város birtokában lévő, Debrecen közigazgatását ellátó épület. A főbíróból, esküdtekből és szenátorokból álló városi tanács Debrecen legfőbb igazgatási és jogszolgáltatási fóruma volt. Egykori Parokiális Ház Hatvan utca 1.

Református emlékhelyek

Ezen a helyen állott az a lelkészlak, amelyben a Helyén épült ben a ma is egyházi bérházként működő Püspöki Palota.

Alföldi Nyomda Böszörményi út 6. A máig megszakítás nélkül működő nyomda ősét, amelyet évszázadokon át a város és a református egyház közösen működtetett, Huszár Gál prédikátor telepítette Debrecenbe ben. A 16— Egykori Konzisztoriális Ház Kálvin tér Egykori Verestorony Kossuth tér —ben téglából építették a Nagytemplomtól elkülönülő tornyot az Protestáns találkozó helyén. Rákóczi György erdélyi fejdelem által Debrecen városának adományozott 50 mázsás harang számára.

nő keresésének channel gazdag nő, aki szegény embert keres

Az es tűzvészben megsemmisült, majd újraöntött Rákóczi-harang ma a Nagytemplom nyugati tornyában található. Gályarabok emlékoszlopa Kálvin tér Az ben felállított oszlop a János Pál pápa a megbékélés szellemében ben megkoszorúzta az emlékművet.

Bocskai István szobra Kálvin tér A protestánsok vallásgyakorlatát is biztosító bécsi béke Református Kollégium Kálvin tér Épületében ma a Református Hittudományi Egyetem, a Nagykönyvtár és két múzeum működik.

Mai klasszicista arculatát a Református Kollégium Oratóriuma Kálvin tér Április án itt fogadták el a Habsburg-ház trónfosztását kimondó Függetlenségi Nyilatkozatot.

  • „Krisztus gyülekezetében nincs helye kasztoknak” - ezustcsillag.hu
  • Mit tesznek a protestáns felekezetek a cigányokért? - Cigánymisszió
  • Mit tesznek a protestáns felekezetek a cigányokért?
  • Ingyenes társkereső zefír
  • Ötödik alkalommal szervezte meg éves cigánymissziós találkozóját öt protestáns — a református, a pünkösdi, az evangélikus, a metodista, a baptista — felekezet február 8-án a debreceni református Nagytemplomban.

Református Kistemplom Révész tér 2. A debreceni reformátusság második istentiszteleti helye ben nyerte barokk arculatát.

Pont itt, pont most

Egykori Ispotály a Raktár utca, Ispotály utca és a Salétrom utca által határolt terület Az épület a reformáció korában alapított szegény- árva- protestáns találkozó helyén beteggondozó ház emlékét őrzi.

Egykori Dobozi-temető A Cegléd utcai városkapu közelében ezen a helyen terült el hajdan az a temető, amelyben Melius Juhász Péter reformátor-püspök és több más református lelkész és kollégiumi tanár sírja is volt.

társ kapcsolat ingyenes társkereső korzikán

Evangélikus templom Miklós utca 3. Kezdetben Debrecen városában is a reformáció lutheri iránya jelent meg, a későbbiekben azonban a svájci reformáció hitelvei terjedtek el szélesebb körben.

egyéni szabadság tánciskola freiburg single

Az épületet ben teljesen felújították. Szabadságtelepi református templom Komáromi Csipkés György tér Az ben felszentelt épület egyike a Környezetében számos utcát az európai és hazai reformáció jeles személyiségeiről neveztek el.

Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma Kossuth utca Az ban alapított, később elemi iskolából, gimnáziumból és tanítóképzőből álló leánynevelő intézetet ben államosították.

A neoromán stílusú épületben óta koedukált hatosztályos református gimnázium működik. Egykori Református Főgimnázium Péterfia utca 1—7. A neoromán stílusú iskolapalotában — között a Református Főgimnázium működött. Első emeleti folyosóját reformációtörténeti falfestmények díszítik.

keres nő a landes meeting nő mariee loudeac

Debreceni Egyetem Egyetem tér 1. A református szellemi kapcsolatokra a Díszudvar emléktáblái és az Aula üvegablakai emlékeztetnek.

Evangélikus Élet

Prédikátor-szobrok az Egyetem téren Egyetem tér A debreceni tudományosság református szellemi gyökereire utal az Egyetem tér négy prédikátor szobra: Melius Juhász Péter a református egyház alkotmányos alapjait megteremtő es debreceni zsinat vezéralakja; Huszár Gál a ma is működő nyomda alapítója; Szenczi Molnár Albert a genfi zsoltárok magyarra fordítója; Komáromi Csipkés György bibliafordító. Egyetemi templom Egyetem tér 2. A Református Kollégium éves évfordulójára épült —ben Csikesz Sándor teológiai tanár kezdeményezésére.

Az es években elveszítette egyházi funkcióját, ma viszont a református egyetemi gyülekezet céljait szolgálja.

agence meeting laval senior free meeting