Szemtől szembe társkereső frankfurt, Dunántúli Napló, 1988. május (45. évfolyam, 120-150. szám)


Tar Károly. Az adományozó levele: Kedves Magyar Barátaim! Magyar az, aki annak szereti magát - így szól az én egyszerű meghatározásom. Szerető szívvel készültem Önökhöz, mert még nem voltam Svédországban, ezért nem találkozhattam az ott élő magyarokkal. Az Ex Libris Díj és Tar Károly figyelme megadta most a lehetőséget - és az élet el is vette az utolsó pillanatban. Családomnak az elmúlt napokban egy drámával kellett szembenéznie, és egy sors a földi helyett az angyalokhoz pártolt, hogy onnan vigyázzon rám, ránk, és érzem is a szeretetét, örökké tart.

A házasság az egyetlen háború, amelyben az ember egy ágyban alszik az ellenséggel. A vad nyári eső áthatolt az erdő fáinak sűrű lombján, apró ágakat és leveleket tépett le, és hajított az autó tetejére és szélvédőjére. Christian már majdnem bekapcsolta az ablaktörlőt, de végül meggondolta magát. Nem akarta magára vonni az asszony figyelmét, nem akarta, hogy észrevegye a furgont.

Az Ex Libris Díjat azért alapítottam, hogy más nagy díjaink mellett köszönetet mondjunk azoknak, akikre a művészetek mindig is számíthatnak: alkotóknak és nagyszerű támogatóknak. Az idén már átnyújtottuk a Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatának, a Duna Tv-nek, Tőkés Lászlónak, a tordai Petőfi Társaságnak, és a sor folytatódik, véget nem érően és között, 10 éven át. Köszönöm, hogy ott lehettem volna - és megköszönöm, ha majd egyszer, talán hamar, tényleg ott lehetek.

Weihnachtsenglein PDF - flucengulhotpversmarl7

A szerkesztő köszönete: Tisztelt Gubcsi Lajos! Együttérzéssel fogadtam a hírt családi tragédiádról, és ugyanilyen együttérzéssel és megértéssel fogadta a stockholmi Önképzőkör tagsága is.

A magam és az ő nevükben őszinte egyedülálló nők spanyolország biztosítalak.

egyetlen bécs ingyenes

Egyébként a díjad átadásakor jelen voltál, mert felolvastam leveled, és felolvastunk írásaidból is. Az Emléklap átadása az Ághegy-Liget Baráti Társaság alkotó tagjai és támogatói egy csoportjának részvételével történt. Köszönetet mondott Kalocsi Gitta a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége részéről, Lőrinczi Borg Ágnes Társaságunk ügyvezető elnöke és a szerkesztőségek nevében magam igyekeztem kifejteni az általad adományozott díj különleges értékét, elmondtam, hogy a haza éltető figyelme nélkül meg nem lehetünk, és jelen esetben Gubcsi Lajos testesítette meg ezt a figyelmet.

Még egyszer, több, mint alkotónk és több száz olvasónk és erkölcsi támogatónk nevében, hálásan köszönöm, hogy figyelmedet felénk is fordítottad, amely újabb erőt ad mindannyiunknak önzetlen, megmaradásunkért folytatott sziszifuszi munkánk folytatására. Baráti tisztelettel: Tar Károly mkl. Sulyok Vince rákényszerült, és neki sikerült.

Az elsőből, a nő keres szállást ingyenes februárban menekülni kényszerült. A harmadikat, Spanyolországot krónikus torokbetegségének orvoslására választotta. A második hazában, Norvégiában teljesedett ki az élete. Ott fejezte be egyetemi tanulmányait, ott alapított családot, s nevelt fel Éva asszonnyal két gyermeket.

Ott hagyott maradandó nyomot hangya szorgalommal végzett szellemi munkálkodása az Oslói Egyetemi Könyvtárban s annak Hungarica gyűjteményében. Ott teljesedett ki igazán írói, műfordítói munkássága. Élt, halt e három országért.

handicap ismerkedés ingyen

Álmaimban régóta hallom már a déli vizek zúgását, hívását — s most itt ülök e partok fölött s a kéken-zölden gördülő tengerre nézek: nagy madárcsapat kanyarodik részegült örömmel a víz s a hosszú parti pálmasor fölé.

Ülök itt a meleg szelekben, miközben északi kertemben méteres hó alatt szunnyad minden élet.

Szerkeszti: Tar Károly - PDF Free Download

Észak és dél kettősségében így élek: norvég állampolgárként északi telek menekültje itt — és fizetővendég e napos spanyol partokon. De így vagy úgy mindkét helyen idegen valamiképpen. Északi telek menekültje, részlet, Torrevieja, Sulyok Vince ben született Ménfőn.

A gimnáziumot őszén a győri bencéseknél kezdte, de az egyházi iskolák államosítása miatt a Révai Miklós gimnáziumban érettségizett ben. Forradalmi tevékenységéért le zerbst kislemez tartóztatni, de az utolsó pillanatban külföldre menekült.

Szerkeszti: Tar Károly

Jugoszláviában öt hónapnyi, internálással felérő tartózkodás várt rám hat különböző lágerben menekülttáborbanmíg végre Éspedig saját kívánságom szerint, ámbár kezdetben inkább Svájcba, majd Németországba szerettem volna eljutni, ez azonban nem volt lehetséges, mert előirányzott kvótáik közben beteltek.

A norvég világ már gimnazista korom óta vonzott, noha persze nem oly módon, mintha már akkor ott kívántam volna letelepedni és ott leélni életemet.

padam tarskereső

De Knut Hamsuntől és Sigrid Undsettől mindent elolvastam, amihez csak hozzáférhettem magyarul, később Henrik Ibsentől és más norvég íróktól is, és Grieg zenéjéből is ismertem valamit, hasonlóképpen Edvard Munch festészetéből. Legizgalmasabb nem-szépirodalni olvasmányaim közé tartoztak Fridtjof Nansen és Roald Amundsen írásai is, valamint a róluk írt beszámolók.

kedvezmény gotha

Szellemileg-lelkileg tehát egyáltalán nem felkészületlenül indultam Norvégiába, mikor szemtől szembe társkereső frankfurt Háromnegyed kettő volt. Fénylett a mutató, az óra zümmögött.

A hűvös köd derengve rettent egybe imbolygó vállai mögött. Magam maradtam.

Anna Ekberg - Bomlas

A dobbanástól visszhangzott a táj, s helyszíni találkozón 93 vártam, fuldokolva S mert rágondoltam: mint az ostor az állatot, a szörnyű félelem úgy végigvert, hogy futottam, rohantam! S a Szabadság már ott futott velem Menekülés Niska-Banja, Jugoszlávia, Sulyok Vince Norvégiában talált második otthonára, az Oslói Egyetemen folytatta tanulmányait, s ban német és történelem szakon cand.

Ezt követően az Egyetemi Könyvtárban volt évtizedeken át a közép- és kelet-európai részleg s benne a bőséges hungarica-gyűjtemény szakértője és vezetője.

Eközben folyamatosan publikálta verseit az emigráció folyóirataiban: az Irodalmi Újságban, a Katolikus Szemlében, a Nemzetőrben és az Új Látóhatárban. Verseskötete ban jelent meg a római Katolikus Szemle Rámdöntött világmajd ben Brüsszelben a Magyar Ház kiadásában Céltalan ég alatt.

A rákövetkező években további kötetekben, antológiákban, nyugati magyar lapokban és folyóiratokban jelentek meg versei. Ugyanott jelent meg ben a Tegnapodban élsz című kötete, amelyben az között írott versek kaptak helyet. Versenyfutás volt ez az idővel, igazi, s a nyertese mi lettünk, mert villámaival szemtől szembe társkereső frankfurt az eső egyre inkább távolodott. Aranyidő volt ez az életemben, réteken és szőlőkben töltött, aranyidő, mit a kor táblájáról, mint tanító szivacsával a felírt betűket, itt a sors egy életformát törölt le irgalom nélkül örökre.

Egykori arany éveim Billingstad, Közben folyamatosan publikálta irodalmi és történelmi tárgyú cikkeit és tanulmányait a norvég lapokban és folyóiratokban. Szinte évente jelentkezett fordításkötetekkel: a norvég, a német, az orosz és a magyar irodalom jeles műfordítója volt. A Nyugat-nemzedék költészetét a Moderne ungarsk lyrikk Modern magyar líra című kötetben mutatta be.

szabad egyetlen cserék szászország

Az es évektől fokozatosan lehetőség nyílt arra, hogy a skandináv, így a norvég irodalmat is magyarországi és erdélyi folyóiratokban és kötetekben az olvasók elé tárja. Korábban pedig Oslo Város Fordítói- díját kapta meg Petőfi kötetéért.

Nem nehéz bárkinek is felmérnie, hogy egy olyan irodalmi életművel állunk szemben, amely még messzemenőkig nem lezárt, de elválaszthatatlanul egyet jelent a magyar költészet norvégiai megismertetésével.

Megállapíthatjuk, hogy Sulyok Vince egy több évtizede működő intézmény! Ez lehet a mélyebb oka a norvég-magyar kapcsolatnak, amit Sulyok Vincének köszönhetünk.

A hét mesterlövésze #175 - Al Pacino filmek

Azért is hálásak lehetünk, hogy az ben megjelent nagy Norvég Lexikon meghívott szerkesztőjeként több mint magyar vonatkozású szócikket írt a lexikon 16 kötetébe: irodalmunkról, nyelvünkről, történelmünkről, művészetünkről, művelődésünkről. Tanulmányi Napok Mi történik a nyelvvel, a másik életből hozottal, az anyanyelvvel, mi történik vele évtizedek során az idegenben, hol ellene létezik minden, támadja, ostromolja, rontja minden órában rádió, tévé, újság, reklámszöveg s az az idegen nyelv, amelyben benne élsz, társkereső guyana utca s munkahelyed nyelve, az a szükséges, az a második, társkereső nő fordítás talán kedves is, szép is, de mindenképpen létfeltétele új életednek, házadnak, autódnak, pénzednek és egyre inkább, minden új nappal egyre inkább az álmaidnak is, a terveidnek — mi történik az anyanyelvvel, a távoli múltból, a távoli hazából magaddal hozottal az idegen nyelvi közeg mindennapi támadásai közepette?

Megtépázódik, szürkül, megkopik, szavakat veszít, színt, zamatokat, színig telítődik idegenséggel és süllyed, süllyed a tudattalan mélyére, mintha feneketlen kútba süllyedne, honnan csak a múlt emlékei hozzák föl néhanap a fényre, s egy-egy verssor, könyv vagy ének. Jaj annak, akit sorsa kiszakít hazájából, anyanyelvéből, de ezerszer jaj annak, aki kész feledni mindkettőt; mert új hazát s új anyanyelvet cserébe nem ád a másik ország, ahol élsz s az új nyelv, bárhogy betölti mindennapjaid!

Míg neved magyar, idegen maradsz, míg múltad magyar, idegen maradsz, bárhova vet a sorsod! Hazád és anyanyelved, Torrevieja, A sors rákényszerítette ingyenes társkereső felülvizsgálat, hogy idegen országban teremtsen új egzisztenciát magának.

Emellett sajátos missziónak tekintette az emigrációt: Számtalan magyar író norvégiai látogatását kezdeményezte akkor, amikor a Szemtől szembe társkereső frankfurt szót még csak magában ejthette ki bárki, akkor is csak halkan.

Hazai s határon túli alkotóművészek élvezték vendégszeretetét, és felesége, Éva asszony gondoskodását. De sokat tett azért is, hogy a Skandináviában élő magyar olvasók és alkotók is megtalálják az anyanyelvük ápolására legalkalmasabb fórumokat.

Egyik szerkesztője volt szemtől szembe társkereső frankfurt világviszonylatban is különlegesnek mondható irodalmi és képzőművészeti lapfolyamnak, az Ághegynek. Nehéz felsorolni mindazt, hogy mennyiszer sietett mások segítségére. Nem is igen szerette, ha ilyesmi szemtől szembe társkereső frankfurt szóba.