Találkozó hely a muszlim,


Account Options

Szívemből hálát adok a mindenható Istennek e találkozás kegyelméért. Nagyon hálás vagyok nektek a meleg fogadtatásért, mely megfelel az e régió számára annyira fontos vendégszeretet hagyományának.

Különösen köszönöm a Waqf [2] Miniszter urának és a Főmufti úrnak a szívélyes köszöntőjét, akik kifejezték azt a nagy békevágyat, mely minden jóakaratú ember szívét betölti. Jubileumi zarándoklatom sajátossága a számos fontos találkozás muszlim vezetőkkel Kairóban és Jeruzsálemben, s most mélyen megindít az a tény, hogy vendégül láttok az Umajádok vallástörténetileg oly fontos Nagy Mecsetében.

A ti földetek drága a keresztények számára: a mi vallásunk növekedésének és tanításbeli fejlődésének ugyanis alapvető mozzanatai történtek itt, s élnek itt keresztény közösségek, melyek sok évszázadon át békességben és egyetértésben éltek muszlim szomszédaikkal. Annak a helynek a közelében találkozunk, melyet mind a keresztények, mind a muszlimok Keresztelő János sírjának tartanak, s a muszlim hagyomány Jahjának, Jánosnak nevezi.

A Hagia Sophia maradjon a nyitottság helye

Zakariás fia a kereszténység találkozó hely a muszlim alapvető fontosságú személyiség, mert Előfutárként utat készített Krisztusnak. János egészen Istennek szentelt életét vértanúság koronázta meg. Az ő tanúságtétele világosítsa meg mindazokat, akik itt tisztelik az ő emlékezetét, hogy ők és mi is megérthessük, hogy az élet nagy feladata Isten igazságának és igazságosságának keresése!

Az a tény, hogy találkozásunk az imádságnak e híres helyén történik, emlékeztet minket, hogy az ember spirituális lény, aki arra hivatott, hogy fölismerje és elismerje Isten föltétlen elsőbbségét minden dologban. A keresztények és a muszlimok egyetértenek abban, hogy az Istennel való imádságos találkozás lelkünk szükséges tápláléka, nélküle a szívünk ellankad és akaratunk többé nem keresi a jót, hanem enged a rossznak.

Az iszlám vallás alappillérei: Az imádkozás

Mind a muszlimok, mind a keresztények nagyra becsülik imádságuk helyeit, mint oázist, ahol az örök életre vezető utat járva találkoznak az irgalmas Istennel és egyvallású fivéreikkel és nővéreikkel. Amikor házasságkötés vagy temetés vagy más szertartás alkalmával a keresztények és találkozó hely a muszlim muszlimok csöndes figyelemmel hallgatják a másik imádságait, tanúságot tesznek arról, ami összeköti őket, anélkül, hogy eltitkolnák vagy megtagadnák azt, ami elválasztja őket.

Történelmi és nem történelmi szenthelyek Politikai és vallási vita a Szentföldön

A mecsetekben és a templomokban formálják a muszlim és a keresztény közösségek vallási identitásukat, s a fiatalok vallási nevelésük jelentős részét e helyeken kapják. Vajon milyen önérzetet csöpögtetünk a keresztény fiatalokba és a muszlim fiatalokba templomainkban és mecsetjeinkben? Határozottan kívánom, hogy a vallási vezetők s a muszlim és keresztény tanítók nagy vallási közösségeinket úgy mutassák be, mint egymással figyelmesen dialogizáló, és soha ne úgy, mint összeütközésben lévő közösségeket.

tekintse honlapján be2 találkozó

Fontos, hogy a fiataloknak megtanítsuk a tisztelet és a megértés útjait, nehogy rávegyék őket arra, hogy magával a vallással visszaélve igazolják vagy támogassák a gyűlöletet és erőszakot. Az erőszak szétrombolja teremtményeiben a Teremtő képmását, és soha nem szabadna a vallásos meggyőződés gyümölcsének tekinteni. Nagyon kívánom, hogy e mai találkozó az Umajádok Mecsetében elszántságunk jele legyen, hogy elő akarjuk mozdítani a katolikus Egyház és az Iszlám közötti dialógust.

Stari MostMostar A világi muszlim építészet jellegzetes épületei a vallási építészettől eltérően nem mutatnak többé-kevésbé sem egységes képet a muszlim világban. Ennek oka, hogy az iszlám előtti korból a hódítók nem hoztak magukkal meghatározott, csak rájuk jellemző stílust, hanem a meglévő közigazgatási, gazdasági vagy kereskedelmi épületeket foglalták el és folytatták az ott már megszokott tevékenységeket.

E dialógus az utóbbi évtizedekben nagyobb lendületet nyert, s ma hálásak lehetünk az út eddig megtett szakaszáért. Több mint harminc éve e Tanács üzenetet küldött a muszlimoknak a Ramadan végén az Id al-Fitr [3] alkalmából, és örülök annak, hogy e gesztust sok muszlim úgy fogadta, mint a köztünk lévő bátorság erősödésének jelét.

társkereső zooosk

Az utóbbi években a Tanács létrehozott egy bizottságot, mely kapcsolatot tart a nemzetközi Iszlám Szervezetekkel, valamint az egyiptomi al-Azhar Egyetemmel [4]melyet az elmúlt évben volt alkalmam meglátogatni. Fontos, hogy a keresztények és a muszlimok folytassák a filozófiai és teológiai kérdések közös kutatását, hogy a másik fél vallásos hitéről tárgyilagosabb és teljesebb ismeretet szerezhessenek.

 • Írta: Gacsályi Sára Mi lesz az iszlám sorsa Európában?
 • Ábrahámi vallások[ szerkesztés ] A kereszténységet, az iszlámot és a judaizmust gyakran nevezik ábrahámi vallásnak, a közös ős, Ábrahám után.
 • A kereszténység és az iszlám – Wikipédia
 • Iszlám építészet – Wikipédia
 • A Hagia Sophia maradjon a nyitottság helye

A kölcsönös jobb megértés a gyakorlat szintjén vallásaink bemutatásának új módját hozza majd magával, nem szemben állva, miként ez sajnos a múltban történt, hanem az emberi család javáért való együttműködésben. Szíriában a keresztények és a muszlimok századokon át közvetlen szomszédságban éltek, és folyamatosan előbbre vitték az élet gazdag dialógusát.

Személy szerint mindenki és minden család ismeri az összhang alaphelyzeteit és azokat a helyzeteket, melyekben a dialógus akadozik. Közösségeinknek a béke reményében kell erősíteniük a pozitív tapasztalatokat; s nem szabad engedni, hogy a negatív tapasztalatok veszélyeztessék e remény beteljesedését.

társkereso ingyenes

Valahányszor a muszlimok és keresztények kölcsönösen sérültek, bocsánatot kell kérnünk a Mindenhatótól és föl kell kínálnunk a megbocsátást egymásnak. Jézus arra tanít, hogy meg kell bocsátanunk mások megbántásait, ha azt akarjuk, hogy Isten megbocsássa a mi bűneinket vö.

 • Джирейн, понимаешь ли, убежден, что, чем ближе он станет к источнику тех побудительных причин, тем легче ему будет подорвать Олвина эта новость сильно приободрила.
 • Фантастическая легенда о Мастере и о Великих была, надо думать, просто еще одной из тех бесчисленных сказок, что каким-то странным образом сохранились с времен Начала.
 • Iszlám vezetők szolidaritása - ezustcsillag.hu
 • Олвин без колебаний выбрал один из них и ступил в .

Mt 6, Mint az emberi család tagjainak s mint hívőknek kötelezettségeink vannak a közjó, az igazságosság és a szolidaritás iránt. A vallásközi dialógus az együttműködés sok módját hozza magával, mindenekelőtt a szegények és elesettek megsegítésében.

 1. Különböző ismerősök dátumokat
 2. У него не появилось подлинных привязанностей, и трудно ожидать, что они появятся, пока он страдает этой манией.
 3. Következő megismerni, vagy sem
 4. Неужели же никогда-никогда не бывает никаких отказов.

Ez tanúsítja istentiszteletünk hitelességét. A keresztények és a muszlimok szíve forduljon egymás felé a testvériség és a barátság érzelmeivel, hogy a Mindenható megáldjon minket azzal a békével, amit csak az Ég tud adni! Az Egyetlennek, az Irgalmas Istennek legyen dicséret és dicsőség mindörökké.