Találkozik a gazdag feleség, FRANCIA EREDETŰ BALLADÁK | Magyar néprajz | Kézikönyvtár


Isten előtt állok. Székelyföld, Kriza gy. Holnap délelőttre tán jó hirt fog hozni, Hajnalkor akarok elibe indulni.

Klézse, Petrás Ince gy. Balladánk témája a franciáknál már csak egy új hangú pastourelle-ben pásztorköltemény került elő. Régi balladaként megvan viszont spanyol—portugál—katalán nyelvterületen, valamint az olaszoknál, hollandoknál, angoloknál, németeknél, görögöknél, vendeknél, a csehek-morvák, szlovákok balladáiban, és nagyon távoli megfelelés mutatkozik a dán balladákban is.

Legközelebbi szomszédainknál, a németeknél igen elterjedt. Az ifjú búcsújával kezdődik, a völgyben álló hatalmas hársfa alatt: hét évre elmegy hadba, vagy egyszerűen vándorolni.

találkozik a gazdag feleség

Néha gyűrűt is ad kedvesének. Találkozik a gazdag feleség az idő, és nem jön a kedves. A lány kimegy elébe az erdőbe, ahol szembe jön vele egy lovag, aki kérdi, mit csinál itt, talán titkos szeretőt tart.

A lovag azt állítja, hogy a szomszéd városban látta, éppen lakodalmát üli egy másik lánnyal. A leány még így is áldást mond reá, mire a lovag felfedi magát, ő a visszatért kedves; s ha a lány átkot mondott volna reá, örökre elhagyta volna.

A történet már i ponyván is nagyjából így szerepel. Más Ezután elébe megy, s egy ifjúval találkozik, akitől kérdi, nem látta-e kedvesét.

találkozik a gazdag feleség

Az kérdi, milyen volt, s a leírásra azt állítja, hogy látta éppen temetni. A lány földre rogy bánatában, mire itt is fölfedi magát kedvese. Néhány változatban csak akkor hisz neki a lány, amikor felmutatja gyűrűjét. A portugál ballada hősnője nem lány, hanem asszony, aki ami hősnőnkhöz hasonlóan gyümölcsöskertben ül.

Navigációs menü

Egy idegen — tengeri hajóskapitány — jön hozzá, akitől az asszony férje után kérdezősködik. Itt is az a hír, hogy meghalt, elesett a csatában. Az asszony jajgatására az idegen megkérdi, mit adna, ha mégis elhozná élve.

Ez még a balladában is következetlenség.

Címe[ szerkesztés ] A kínai nyelv sajátosságai miatt a mű címe több különböző, de egymással rokon értelmezésre nyújt lehetőséget. További áttételes értelmezésekre nyújt lehetőséget, hogy mindhárom szótag az emberi természet egy-egy vonására is utal, így a szilvavirág a szexualitást szimbolizálja.

Az asszony egyre többet ajánl fel: narancsfáit, aranyát, utoljára három leányát. A férfi ekkor kijelenti, hogy neki maga az asszony kell.

Szép asszonyok egy gazdag házban

Ez a rész egy másik — francia — balladából való, nálunk a Révészek nótája Az úrnő ekkor felháborodva szolgáit kiáltja elő, mire a férj felfedi magát, s a hitetlenkedőnek felmutatja gyűrűjét. Csak hűségének próbájáért tette az ajánlatot. Újabb részletek tűnnek fel a katalán változatokban. A férj Franciaországba távozott, felesége a kikötőben vár reá. A visszatérő és fel nem ismert urától kérdezősködik utána.

találkozik a gazdag feleség

Az asszony ekkor is áldást mond férjére, csak az apóst átkozza. Itt nemigen van helyén a házasság híre után, hogy vár rá, s ha nem jön meg… formula. Egy másik, halványabb katalán szövegben a kezdőjelenet közelebb van a magyar—német—portugál formához.

találkozik a gazdag feleség

Az asszony felébred, kérdi, mi újság van idegen országban. Az asszony oda akar vándorolni, hogy még egyszer láthassa, bár az idegen ijeszti a nagy távolsággal. Végre felfedi magát. A spanyolok szövegei nagyjából a portugált követik, a beleszőtt idegen mozzanatok nélkül az találkozik a gazdag feleség ígéretei, ha visszahozzák urát ; viszont más utólagos betoldások vannak bennük: a visszatérő férj csak másnap fedi fel magát, amikor feleségét gyászruhában látja.

Tartalomjegyzék

De itt is megtaláljuk a magyarral egyező vonást: az asszony apáca akar lenni a halálhírre. A dánok négy különböző típusban tárgyalják a női hűség próbatételét.

Ebből egy közelállónak látszik a német fogalmazáshoz, a többiek távolabbiak. Számunkra fontosabbak a görög változatok. Az asszony vizet merít a forrásnál, vagy mos, s megjelenik egy lovag. Az asszony sírva fakad, mert az idegen hasonlít urára.

Az állítja, hogy ura meghalt, ő temette el. De felajánlja magát társul.

Account Options

Az asszony elborzad az ajánlaton. Az egyik szövegben már tizenkét éve vár urára, de még vár három évet, s azután mint fekete apáca fog kolostorba vonulni. Ezután jön a nálunk hiányzó felismerés. A görög balladák kutatója szerint a ballada a frank uralom idején terjedt el a görögök közt. A többi kelet-európai változatot egyelőre figyelmen kívül hagyva kiderül áttekintésünkből, hogy a németben van a legtöbb egyéni részlet, ami sehol másutt nem fordul elő.

  • FRANCIA EREDETŰ BALLADÁK | Magyar néprajz | Kézikönyvtár
  • Twitter Pinterest Annyit elárulunk, hogy egy barna hajú bombázóról van szó.
  • Helyszín megfelel lány és fiú
  • Tudod kinek a férje ez a mérhetetlenül gazdag pasi?

Ilyen a búcsúzási jelenet az elején; a spanyol—portugál—katalán—olasz—görög—magyar ballada egyöntetűen a viszontlátással kezdi a történetet, az előzményeket utólag tudjuk meg a párbeszédből. Ez az igazi balladai megoldás, tehát ez lehetett az eredeti. A találkozás az ibériai és a magyar szövegben egy kertben történik; az olasz és német lány elébe megy szeretőjének.

FRANCIA EREDETŰ BALLADÁK

Erre van utalás a magyarban is: másnap akar kedvese elé menni. Valószínűleg ez volt az eredeti formula, s csak az utalást alakították át valósággá az átvevők. Hiszen csak így érthető a kertben való találkozás, aminek eredeti voltát az is igazolja, hogy ott is kertet emlegetnek, ahol völgyben, erdőben folyik le a találkozás, mint sok német változatban.

De ilyenkor is fa alatt képzelik el a jelenetet.