Ülés nő maintenon


Gyermekkora[ szerkesztés ] Az apát azért ítélték el, mert féltékenységi rohamában megölte első feleségét, majd hamis pénzzel kereskedett. Édesanyja Jeanne de Cardilhac volt. Françoise Római katolikusnak született.

Madame Maintenon: koldusból királyné

Kisgyermekkorát nagynénjénél, a hugenotta Madame de Villette-nél töltötte, Mursay -ben. Keresztanyja, a katolikus Madame de Neuillant vette gondjaiba, aki azonnal beadta a leányt az Orsolya-nővérek zárdájába, hogy ott ismét visszatérítsék a katolikus hitre, és megtagadtassák vele a kálvinista hitvallást.

Első házassága[ szerkesztés ] Első férje, Paul Scarron áprilisában, tizenhat évesen megismerkedett Paul Scarronnalaki a kor hírneves író-költője volt, bár paralízise súlyos testi fogyatékossággal sújtotta. Húsz évvel volt idősebb Françoise-nál. Felajánlotta a leánynak: vagy elveszi feleségül, vagy pénzbeli javadalmazást nyújt számára, hogy kolostorba vonulhasson.

  • Nem hétköznapi asszonyok I.
  • Dominikai lány találkozó

Úgy tudjuk, Françoise tizenhat évesen! A házasság évei során Françoise, Madame Scarron-ként, segítette férjét egy irodalmi szalon szervezésében. Házukban művészetkedvelő társasági élet kezdődött, a felolvasó esteket és előadásokat a kor híres írói is látogatták.

A férj megtanította egyszerű származású feleségét a művelt gondolkodásra és viselkedésre, bevezette a művészetek, a világ ismeretének rejtelmeibe.

Nem volt szép, de minden nőt megkapott maga körül: ez volt a titka

Az asszony a maga részéről szoros és baráti kapcsolatok rendszerét építette az elegáns párizsi Marais negyed magas rangú társasági személyiségeivel, köztük Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart ülés nő maintenon, Montespan márki feleségével ismert nevén Madame de MontespannalMadame de La Fayette grófnővel, Madame ülés nő maintenon Sévignével és másokkal. Madame de Maintenon, mint nimfa Louis de Mornay de Villarceaux márki műve ban, huszonöt évesen megözvegyült.

Férjétől széles műveltséget, kultúrában való jártasságot kapott ugyan, de vagyont nem gyűjtött, a szegénységgel nézett szembe. Néhány éven át Louis de Ismerd mondókák -nak, Villarceaux márkijának, a hírhedt szoknyavadász udvaroncnak titkos szeretője is volt. Házasságának évei alatt Ülés nő maintenon viszont megtanulta, hogyan nyerheti el az emberek jóindulatát.

Lajos özvegye az elhunyt Paul Scarron író özvegyének szerény évjáradékot folyósítson ülés nő maintenon. Az anyakirályné elhunyta után Madame Scarron özvegyi járadékát Montespan márkiné biztosította, aki ekkor még nem volt a király kegyencnője. Françoise műveltsége, szerénysége és diszkrét viselkedése nagy hatást tett Madame Montespanra.

Nem volt szép, de minden nőt megkapott maga körül: ez volt a titka - Dívány

Talán ezért is gondolt később az özvegy Madame Scarronra, amikor a királyi fattyak számára gondozónőt és nevelőnőt keresett. A király és gyermekei szolgálatában[ szerkesztés ] Françoise-t -ben elvállalta Madame Montespan megbízását, hogy gondozza Françoise Athénaïs-nak a királytól született törvénytelen gyermekeit.

Ehhez el kellett hárítania a felkérést, hogy legyen Portugália királynéjának társalkodónője. Beköltözött a Vaugirard kastélyba, itt találkozott először XIV. Lajos királlyal, aki időnként meglátogatta gyermekeit. A királyra nagy hatást tett az a szeretetteljes és odaadó gondoskodása, amellyel Françoise a gyermekeket körülvette.

Bizonyosnak tartják, hogy Madame Montespan gyermekeinek törvényesítésére Françoise vette rá a királyt.

ülés nő maintenon

Valóságos kapcsolata a királlyal -ben kezdődött. Tudta a nimfa nevét, ismerte szépségét, tudta, hogy ragyogó szellemű, lelkes, de bölcs elméjű. A nimfa közben hagyta, hogy megtörténjék vele a dolog, ülés nő maintenon nem utasított el semmilyen szívességet. Ez a nimfa a megszólalásig hasonlított Madame Sc.

E herceg rám hasonlít, gyűlöli a könnyűvérű asszonyokat, becsüli a szemérmeseket, szereti az eszeseket. Maintenon kastélya, az Eure partján. A gyermekek körüli feladatait sikerrel végezte.

A maintenon-i kastélyhoz új szárnyat építtetett.

Navigációs menü

Lajostól való hatodik gyermekét, Françoise Marie de Bourbon-t, Blois kisasszonyát. Mivel a Gaves völgyén át vezető rendes utat Luz és Barèges között kőomlás tette veszélyessé, a m magas Tourmalet hágón kellett átkelnie, a futárok, pásztorok, teherhordók által használt ösvényen.

Madame de Maintenon volt az első, aki hordszéken vitette át magát ezen a hágón. E szolgálat során Françoise és a király igazi szülői párossá formálódtak a királyi fattyak — köztük a Maine hercege — körül.

Madame de Maintenon Pierre Mignard műve, Második, titkos házassága[ szerkesztés ] Az udvar körüli mérgezési botrányba belekeveredett Madame de Montespan — közötti fokozatos kegyvesztése és Mária Terézia királyné júliusában bekövetkezett halála jelentősen növelte Madame de Maintenon személyes befolyását a királyra.

Lajos végül titokban el is vette őt feleségül morganatikusazaz rangon aluli házasság keretében.

Szerkesztők

Az esküvő időpontja nagy biztonsággal az A szertartást Párizs érseke végezte. E házasságot teljes titokban tartották, de az udvari emberek sejthették az igazságot, és az ország lakosai számára sem hozták nyilvánosságra. Mindez arra vezethette a királythogy — ha ezek a suttogások igazságot takarnak — a hölgyet ne csak bizalmasává tegye, hanem törvényes feleségévé is.

Lajos döntéseire[ szerkesztés ] Madame de Maintenon-nal a szigorúság és ájtatosság időszaka kezdődött a királyi udvarban. A környezetében élők nagy hatalmat tulajdonítottak neki a király és az udvar fölött, mely Françoise saját elszántságán és puritánságán alapult.

Versailles -ból eltűntek az ünnepségek, a vidám színházi események.

Nem hétköznapi asszonyok I. - Rizsporos hétköznapok

Az öregedő királyt szigorúbb, erkölcsösebb, elmélkedőbb viselkedés felé hajlította. Az asszony visszafogottsága, intelligenciájának fölénye a király korábbi szeretőivel és az elhunyt királynéval szemben módot adott Lajosnak, hogy naponta megbeszélhessen vele komoly politikai, diplomáciai ügyeket is.

Miért nem javul egy derékfájás - ha mindent megteszel?

Befolyásának megnyilvánulását különösen abban a döntésben gyanították, hogy XIV. Lajos a fontainebleau-i ediktummal -ben visszavonta a IV. Henrik által -ban kiadott nantes-i ediktumot. A protestánsok vallásszabadságát kimondó királyi rendelet visszavonása egyenlő volt a protestantizmus betiltásával.

Szócikkírók

Emiatt a hugenották jelentős tömege menekült el Franciaországból. A távozók magukkal vitték vagyonukat és tőkéjüket.

Ez a kivonulás végső fokon a francia gazdaság leromlását eredményezte, és közrehatott a spanyol örökösödési háború -es kitörésében is.

ülés nő maintenon

A francia történészek ma is vitatkoznak Madame de Maintenon szerepének valós jelentőségén. A közhiedelem minden gonosz intézkedést neki tulajdonít. Ugyanakkor például biztosan tudható, hogy éppen a nantes-i ediktum visszavonásáért semmiképpen nem tehető felelőssé.

ülés nő maintenon

Általában elmondható, hogy mérsékelt hatással volt a király döntéseire, bár személyes jelenléte néha el nem hanyagolható szerepet játszhatott. Madame de Maintenon Louis Elle műve Helyzetének kétértelműsége szembetűnő. Nyilvánosan senki volt, a titkos magánéletben a királyné, munkatárs, mostohaanya, sőt a mostoha—nagyanya szerepét gyakorolhatta.

ülés nő maintenon

Emiatt nagy lelki feszültségben élt. A királyi család nem kedvelte őt. Az udvarhoz tartozók és a nép még kevésbé szerette, mert aránytalanul nagy szerepet tulajdonítottak személyének.

ülés nő maintenon

Benne látták XIV. Ez a helyzet komoly mértékben nehezíti a forráselemző történészek munkáját. Madame de Maintenon itt élt Az intézmény fennmaradt -ig. A forradalom során átalakították, tiszti gyermekek iskolája lett.

Források[ szerkesztés ] Correspondance générale de madame de Maintenonelsőként kiadta Théophile Lavallée, az előszóban egy tanulmány Mme de Maintenon leveleiről, kiadta Laurent Angliviel de La Beaumelle, Charpentier, Párizs—, 5 vol.

  • Lajos sikereiben nem elhanyagolható szerepet játszott, hogy ő volt a király.
  • Agence meeting laval