Vajon megismerni engem próbára, (1) „…hogy próbára tegye velük Izráelt…” (Bírák 3,1–6) - Az Ige mellett


Alapige: ZsoltSzeretett Gyülekezet! Azt hiszem, mindannyian elmondhatjuk magunkról, hogy nem szeretjük a próbákat.

Feliratkozás hírlevélre

Hogy miért nem? Mert ilyenkor kiderül, hogy mennyit ér a munkánk, mit gondolunk, mennyire tudjuk megoldani a kérdéses problémát. Ilyen lehet egy munkahelyi ellenőrzés, amikor átvizsgálják a teljesítményünket. De ilyen egy rendőri igazoltatás is: én legalábbis úgy vagyok vele, hogy izgulok, ha félreállítanak autóval az út mellé, hogy vajon mindent rendben csináltam-e.

Azonban nemcsak a teljesítményünket érintő próbák érnek minket, hanem olyanok is, amelyek minket magunkat mérnek meg.

Isten alázatra tanította népét és próbára tette őket. Isten megpróbálta népét, hogy az újabb nemzedék is megismerje az Urat 1higgyen az Úrban, engedelmeskedjen az Úrnak 4mint olyanok, akik a kísértések és próbák ellenére is megállnak, segítségül hívják az Urat 1. Isten népe azonban újra és újra elbukott a kísértésekben 6. A környező népek lányai, szokásai, kultuszai érdekesebbek, izgalmasabbak voltak a megszokottnál. A paráznaság minden bűn melegágya, amelynek gyökere a hitetlenségből fakadó hűtlenség és elégedetlenség: valami új és jobb kell, valami más, a másé… Ez egy diagnózis Isten népének hűtlenségéről, és ennek ellenére, Isten megtartó hűségéről.

Ilyen egy családi konfliktus, válás, munkahelyi feszültség, közeli tragédia, amikor azt mondjuk magunkban, hogy most megpróbál az élet. Valamit elveszítünk és nem értjük, hogy miért? Valami félresiklik és megdermedve állunk, hogy most hogyan tovább?

vajon megismerni engem próbára

Ugyanis Jézus arra választotta ki a tizenkét tanítványt, hogy vele legyenek Mk 3, Ez az, ami méltóságot ad nekünk, hogy mi Hozzá tartozhatunk, de egyszerre maga a Jézussal való közösség is próbák elé állít bennünket. Van, amikor úgy érezzük, hogy elég bajunk van és akkor még a hitem is meginog? Még a hitemben is küzdök?

Vagy éppen Jézus vajon megismerni engem próbára, aki megpróbál, aki a nehézségeken és a krízisen keresztül akar átvizsgálni, szembesíteni önmagammal? Mint amikor egy kirándulásnál az emelkedőn kicsit lelassulnak a lépteink, kicsit még a szokott mozdulat is nehezebb, mert felfelé küzdünk. De hadd mondjam így a biztatást: a próbákkal teli emelkedő napfényes hegycsúcsra vezet. Szeretett Gyülekezet! Az, hogy Jézussal lehetünk a küzdelmeinkben egyszerre szembesít a magam gyengeségeivel és Istennek csodálatos hatalmával és bölcsességével.

A próbákban nem pozitív átkeretezéssel, újragondolással állhatunk meg, hanem Isten kegyelméből és erejével: egyszerre látva, hogy ki vagyok én, mert a próba igazán megmér engem is, és egyszerre gyönyörködve abban, hogy kicsoda az én szerető Mennyei Édesatyám! Ezért mondja a Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján! Mert mindannyian szeretnénk könnyen és gondtalanul élni… de az örökkévalóság útja szembesülésekkel és próbákkal teli.

Az olimpiai játékok egyik legösszetettebb versenyszáma a tízpróba, ahol tíz különböző versenyszámban mérik össze a tudásukat a sportolók. A tanítványságnak azonban ez az egyetlen próbája, ami a magunk szívét érinti.

Ma Isten igéje erre a vizsgálatra hív meg bennünket is, hogy megismerjük gondolataink mélyét és megláthassuk Isten dicsőséges kegyelmét! Mégis János evangélista az, aki ennek a csodának a próba mivoltát kidomborítja. Jézus a Genezáreti-tó sűrűn lakott nyugati partjáról áthajózik a keleti partszakaszra, hogy a tanítványaival egy kissé félrevonulhasson, elcsendesedhessen.

Azonban a korábbi gyógyítások és jelek miatt az emberek feltehetően csónakokkal és a parton is követték őket. Jézus félre is vonul a tizenkettővel egy hegyre, hogy Vele lehessenek, azonban a sokaság megjelenik a hegy lábánál. Váratlan Jézustól ez a kérdés… mintha a lehetetlenbe lökné bele a tanítványait, hogy ők oldják meg a problémát… Bennünk is ott van a kérdés a próbák idején, hogy vajon megismerni engem próbára miért engedte meg Isten az életünkben?

  1. Vajon milyen vagyok, amikor dolgozom?
  2. Magabiztosan járulni Isten trónusa elé Jörg Klebingat elder a Hetvenektől Ha alkalmazzátok Jézus Krisztus engesztelését, már ma elkezdhetitek növelni lelki magabiztosságotokat, ha készek vagytok figyelni és cselekedni.
  3. A keresztйny szellemisйg lexikona
  4. (1) „…hogy próbára tegye velük Izráelt…” (Bírák 3,1–6) - Az Ige mellett
  5. Когда в ухе у него раздался мелодичный звон сигнала, стена чисел заколебалась, цифры расплылись и Джизирак возвратился в мир простой реальности.

Miért alakul úgy az utam, ahogyan kedvezmény ammersee alakul? Talán elfeledkezett rólam az én Mennyei Atyám? Hadd rázzalak fel benneteket Szeretett Gyülekezet, hogy Isten tudja, hogy milyen próbába enged bele minket! Az Ő tudtával és az Ő kezéből jön a próba, még akkor is, ha nem értjük, hogy miért.

Hadd mondjam már most előre, hogy azt a kezet, ami beleenged bennünket a vajon megismerni engem próbára vasszegek verték át: miattunk, helyettünk és miértünk. Ahogyan az igehirdetésre készülve is a Heidelbergi Káté 1. A Jézus kezéből érkező próba pedig feltárja, hogy mi van mibennünk.

Lelki "egypróba" | Szentendrei Református Egyházközség

Két emberi választ kap Jézus Fülöptől és Andrástól, aki János evangéliumában mindig együtt bukkannak fel. Egy városból származnak, talán barátok is lehettek. Fülöp, az evangélium tanúsága szerint hatalmas fejlődésen megy keresztül. Itt még emberi kalkulációkat végez, az Apostolok cselekedetei szerint pedig már Samária igehirdetője és az etióp kincstárnok hitre hívója lesz Apcsel 8, Ugyanis Fülöp és András válaszai a legtermészetesebb emberi válaszok, amelyeket egy próbával szembesülve mi is mondani szoktunk… azonban egyik sem hitből születik.

Fülöp egyből kalkulálni kezd. Számításai szerint dénár árú kenyeret kellene venni, azaz munkanap fizetségét kéne beáldozni az ember valamire való megetetéséhez. Fülöp reálisan gondolkodik és a tapasztalataira épít, mert Lukács evangéliuma szerint tudjuk, hogy nemrég tértek vissza a tanítványok Jézus kiküldetéséből és ott megélhették, hogy az emberek gondoskodtak róluk szerte georgia társkereső falvakban, amíg ők igét hirdettek és Jézus nevében ördögöt űztek Lk 9, Fülöp kalkulál és keresi a racionális megoldást: nem kell más, mint ismét a falvakba menni, kenyeret kérni… ugyan nagyon sokat, sőt… lehetetlenül sokat… de végül is Jézus ezt kéri, akkor ezt csináljuk.

Ott van Fülöp válaszában az a gondolat, hogy ha valamit nagyon akarok, akkor azt úgyis meg tudom csinálni.

vajon megismerni engem próbára

Csak össze kell fogni… csak ki kell számítani… csak egy jó stratégia kell… csak akarni és kitartani kell, hiszen ez a siker titka, nem? Fülöpből előjött, hogy mi van a szívében… De András is emberileg válaszol, csak belőle a másik véglet tör elő.

Account Options

Azt mondja, hogy ezt ők nem tudják megcsinálni, nekik nincs semmijük, illetve amijük van, az sem az övék, hanem egy kisgyermeké: 5 kenyér és 2 szárított hal… de mi ez ennyi embernek? A próbára adott másik válaszunk az, hogy mi erre nem vagyunk képesek… ez lehetetlen… én ezt nem fogom túlélni… kétségbeesünk, és amink van, amire építhetnénk: azt is lebecsüljük.

Színházak Éjszakája 2018 - Újszínház

Mind a kettő emberi válasz a miénk is egyszerre: vagy problémamegoldó Fülöpök vagyunk, vagy kesergő Andrások. Vagy stratégiákat gyártunk, fejlesztünk, vajon megismerni engem próbára vagy pedig kétségbeesünk és dermedten meg sem moccanunk. A próbák előhozzák a mi szívünk emberi válaszait is: ezt nem fogom túlélni, ez lehetetlen… vagy pedig pont az ugyanolyan hamis választ, hogy csak akarni kell, meg pozitívan gondolkodni. De Jézus a próbával hitre akar bennünket hívni, hogy ne emberi megoldásokat keressünk, hanem az Ő hatalmát és kegyelmét.

Hadd hozzam fel a próbára adott természetes emberi válasz és a hit válasza közötti különbség szemléltetésére a Ráday Kollégium tragikus leégésének esetét. Az interneten böngészve a lehető legkülönbözőbb válaszok, vádak olvashatóak, főleg azóta, hogy kiderült: szándékos gyújtogatás okozta a tűzvészt. Van, aki haraggal kel ki az elfogott tettesek ellen, vagy éppen a praktikus tanulságokat vonja le, hogy mit kéne másképpen tenni. Van, aki értetlenül áll és csak azt mondja: miért? Ezek úgy gondolom, mind természetes emberi reakciók: a düh, a tagadás, az értetlenség és a korai következtetések hangoztatása… De van, aki nem emberileg válaszol, hanem vajon megismerni engem próbára Hitvallást tesz arról, hogy csoda, hogy 80 fiatal megmenekült a tüzes kemencéből… van, aki imádságot ír, és könyörög a gyújtogató fiatalokért, hogy őket is az a kegyelem tartsa meg, ébressze fel, ami a menekülő teológusokat élteti.

Emberileg, magunktól erre képtelenek vagyunk. Erre a válaszra csak a hit képes. A próbák belőlünk is előhozzák, hogy mi is van bennünk, mi lakik a szívünkben. Természetes emberi reakciók dobognak bennünk, vagy ott van a hit válasza is?

Hogy hiszem, hogy ami velem történik az én Mennyei Atyám akaratával és tudtával történik… még ha nem is értem még pontosan? Ha tele vagy emberi válaszokkal, kétségekkel, indulatokkal, akkor öntsd ki mind Jézus elé, és kérdezd Őt, keresd Őt, mert végső soron a próba önmagad természetes válaszaival és Istennel szembesít!

Kérd az ének szavaival Félelem ha bánt, vagy nyereség kísért, Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért! Tehetetlenségünkben látjuk meg igazán Isten mindenhatóságát.

Vajon milyen vagyok, amikor dolgozom? Néhány klikk, és megmondjuk ki vagy a munkában!

Éppen ezért Jézus veszi át az irányítást az ember megvendégelésénél is. Utasítja a tanítványokat, hogy ültessék le a sokaságot.

Ezután veszi a kenyereket, hálát ad, és János beszámolója szerint maga Jézus lesz az, aki körbejár és elkezdi osztani a leültetett csoportoknak a kenyeret és a halat, annyit, amennyit kívánnak.

János evangéliumának a 6.

vajon megismerni engem próbára

Ő az, aki a próbákban nemcsak önmagunkkal, de a maga szeretetével és kegyelmével akar szembesíteni. Ő az, aki gondoskodik a betevő falatról. Ő az, aki meghívja az övéit a Bárány mennyei lakomájára, ahol nem lesz több sírás és könnyhullatás. Amikor Jézus cselekszik, akkor a menny gazdagsága, elégséges mivolt betör az emberi világba.

Látni akarom, hogy kiben bízol, kit szeretsz jobban, mi a fontos neked az életben.

Emberi stratégiák és erőlködések valamint kétségbeesés és tehetetlenség helyett az Ő kegyelme és szeretete ragyog fel előttünk a próbákban. A próbákban Isten megkérdezi tőlünk, hogy mi a fontos?

1Móz. igehirdetés

Ezzel együtt keresek női tűzhely casablanca fel is tárja előttünk azt, hogy kicsoda Ő: hogy lássuk meg, tapasztaljuk meg az Ő csodáját, hogy Ő elégít meg, Ő vigasztal meg, Ő tart meg.

Mert Ő a jó pásztor, ismerősök faz az életét adta a juhokért, hogy mi a próbák között se legyünk pásztor nélkül kallódó nyáj.

A próba Isten elé állít bennünket, hogy emberi válaszaink helyett az Ő kegyelme tarthasson meg minket. A hit válasza fogja meglátni azt, hogy Jézus szeretete és kegyelme bőségesen elég.

Ott azon a mezőn 12 kosárba gyűjtötték össze a maradékot. A hit válasza tudja ezt megélni, hogy ahol emberileg nézve nincs járható út, ott Isten bőségesen gondoskodik. Ezt élheti meg a gyülekezet is, amikor mer Isten szeretetében bízva tervezni: költségvetést, beruházást, építkezést, emberek megszólítását, önmaga megújulását. Mert Isten az, aki pásztorolja a nyájat, aki azt szeretné, hogy a gyülekezet közössége előíze lehessen az Ő gazdag uralmának.

Bennünket is kérdez hát az ige: tudunk-e ilyen közösséggé lenni, aki Isten csodáit látva jár a járhatatlan úton, emberi válaszok helyett Isten szeretetében gyönyörködve jár még a halál árnyékának völgyében is? Akkor tudunk együtt ilyen közösséggé lenni, ha a személyes életünk próbáiban is Isten kegyelmében bízunk. Ekkor vajon megismerni engem próbára be az a csodálatos fordulat, hogy nem mi akarjuk használni Istent a magunk emberi céljaihoz, hanem éppen arra törekszünk, hogy mi igazodjunk az Ő mennyei céljaihoz.

vajon megismerni engem próbára

Ahogyan a Hiszen itt van egy ember, aki gond nélkül eleget ad enni embernek… akkor mit jelentene neki, uralkodni fölöttünk? Megszűnne a szegénység, minden gazdasági probléma, végre olyan országba élhetnének, amiben nem a rómaiak diktálnak, nem is az idegen származású Heródes. De jó királyunk lenne Jézus — gondolja a sokaság — mindent úgy csinálna, ahogyan mi akarjuk.

Isten, aki próbára tesz, és aki gondoskodik

Jézus ez elől a mentalitás elől elzárkózik: Ő nem használható fel emberi célok teljesítésére, ehelyett meghív bennünket arra a csodára, hogy emberként Isteni célokat teljesítsük és az örökkévalóság tervében legyen részünk.

A tanítványokat erre az életre választja ki Jézus: hogy Vele legyenek, hogy az Ő szeretetét és gondoskodását lássák meg a próbákban is. Minket is erre hív, hogy Vele járjuk végig a lehetetlent, hogy neki engedelmeskedve emberi válaszok helyett az Isteni gondoskodás bőségét szedegessük. Még egyszer, ízleljük a szavakat: emberi válaszok helyett, az Isteni gondoskodás bőségét szedegessük… Isten szeretete bennünket is eláraszt, hiszen Jézus Krisztusban meghalt értünk, hogy ingyen kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékozzon nekünk.

Jézus a jó pásztor megváltott minket, hogy ebből a gazdagságból merítve gondoskodjunk mi is a környezetünkről, a ránk bízottakról és egymásról.

Vajon megismerni engem próbára hív minket is Jézus egyénileg, de közösségileg is: hogy próbák között az Ő kegyelméből és szeretetéből éljünk. Befejezés Összegzésül: azért vannak próbák az életünkben, vajon megismerni engem próbára kiderüljön, mi van a szívünkben, mihez fordulunk, milyen emberi válaszaink vannak.

Azonban ezek a próbák Isten elé is odaállítanak bennünket, hogy Benne bízva megélhessük az Ő szeretetének gondoskodását. Hogy ne csak ésszel tudjuk, de teljes létünkkel meg is éljünk, hogy Ő elég nekünk, mert Ő a minden! Emeljük hát Jézushoz szemünk, mert jön már királyi győztesünk! Így legyen! Szentendre,