Héber társkereső. Társtalanok és társkeresők


Arról mesélt, hogy tár­sasági körrel és ismerkedési estekkel próbálkozik a Frankel Leó úti zsina­gógában, mert nagy rá az igény: igen sok a magányos fiatal. Az egye­tem, a pályakezdés, a karrierépítés mellett nem maradt már rá idejük, hogy zsidók is legyenek.

ONLINE TÁRSKERESÉS KERESZTÉNYKÉNT + 3 TIPP

Mint ahogy arra sem, hogy társat keressenek — majd később, ha már meglesz a diplo­ma, az állás, a kocsi, a lakás! De mire észbe kapnak, hogy valami igazán hi­ányzik az életükből, már magukra ma­radtak… Bán Linda és férje. Persze nemcsak a késő húszasok és az épp hogy harmincévesek szenved­nek a magánytól. Vannak kétségbee­sett harmincöt körüli nők is, akik lát­szólag héber társkereső ugyanúgy élnek, mint tini lány korukban, de egyszer csak meg­hallják a biológiai óra ketyegését.

Vagy itt vannak korosztályuk férfi tagjai, akik még mindig a szüleiknél laknak, és csak ábrándoznak róla, mi­lyen is lenne felnőtt életet élni.

Navigációs menü

Ha nem elég nagy a kínálat, vagy ha rossz az arány a ne­mek között, a tétován próbálkozó ha­mar feladja a reményt. Egy hatvanas héber társkereső ismerősöm nevetve me­séli, hogy pár éve a neves társkereső szakmunkás férfiakkal akarta össze­boronálni. Hogy miért szűnt meg, miközben igény volt rá?

belga ingyenes társkereső regisztráció nélkül

Elsősorban azért, mert a programok híre nem jut el a célcsoporthoz, hisz a zsidó életben nem aktív emberekről sajnos nem szü­letett még címlista. A másik ok, hogy a fiatal felnőttek számára nem vonzóak az úgynevezett zsidó programok, melyekkel a budapesti zsidó szervezetek és intézmények várják őket. A célba vett korosztályt egy olyan program tudja leginkább becsalni a Hillelbe, ami hiányzik a többi zsidó szervezet ajánlatából: a társközvetítés.

Társkeresés

Kik ezek a zsidó fiatal és középkorú emberek, akik itt keresik párjukat? Linda szerint a budapesti zsidó társke­resőket két nagy csoportra lehet oszta­ni: 1. Ennek egyik ki­fejezési formája az, hogy zsidó part­nert szeretne találni magának.

Az eufórikus asszimilálódás korszakában azonban ki látja problé­mának, hogy zsidók nem zsidókkal házasodnak?!

Tartalomjegyzék

Ugyanakkor társkereső lányok casablanca a zsidó szervezetek programjain, mind a JMP társkereső oldalain és vitafórumain, számos nem zsidó rokonszenvező is felbukkan.

Igaza van, nem?

Zsidó párt keres, mert… a zsidó családot, zsidó gyerekeket szeretne b vonzódik a zsidókhoz c legalább a nácikat kerülné.

Kürti Csaba is. De egy ponton egyszer csak ki­derülhet. Egyfolytában pisz­kált, hogy miért van ilyen zaj, meg hogy miért nem figyelünk a rabbira.

ismerd schweinsteiger és ana

Soha többet nem vittem magammal, mert úgysem érti, miről szól az egész! De az évek során rá kellett ébrednem: igenis fontos nekem, hogy tudja a pá­rom, ki az a Singer vagy Sólem Aléchem. De ha nem az, gyakorlatilag elképzelhetet­len, hogy valóban társam lehessen mindabban, ami fontos számomra az életben.

Linkek a témában:

Lehet, hogy előzőleg túl sok pasival bújtak már ágyba, vagy pontosan tudják, hogy a karrierjük nemigen fog már jelentősen előremoz­dulni, vagy tényleg vágynak gyerekre. A következő férfi az éle­tében csakis a végleges lehet, az egy életre szóló. Egyszerűen maradjatok csendben a társaságukban, és értsetek egyet az égvilágon mindennel, amit csak mondanak. Ezt hozta az élet, ez az állandó rohanás, valahogy teljesen háttérbe szorítja a baráti kapcsolatokat — mert milyen ba­rátság tud megmaradni, ha nem ápol­juk?!

Zsidó vallás

Nem tudom, te hogy vagy vele, de az én életem tényleg egy nagy haj­tás, és a régi jó kis barátaim szépen le­morzsolódtak az évek folyamán, mi­vel nem volt időm találkozni velük, és meg is értem őket… Igen, én is azt gondolom, hogy sok a magányos fia­tal, szerintem mi egy beteg társada­lomban élünk, és ez eredményezi ezt. Fiatalság, élj, szórakozz… ezt teszik, héber társkereső mi történik? Vagy magas a mérce, vagy nem hajlandók a kompromisszumok­ra, vagy a fiúk márpedig a többségük ilyen!

Lehet, maradinak tartasz, héber társkereső én tényleg konzervatív felfogású vagyok, amit nem is szégyellek, nem vagyok híve ennek a nagy szabadságnak, mert látom, hova vezet.

Szerelme egyértelmű választás elé állította: vagy minden — vagy semmi! A fiatal férfi azóta se tért még teljesen magá­hoz a veszteségtől, de pontosan tudja, hol van leendő társa számára a mér­ce.

társkereső chat honlapja

Mihály, a negyvenéves kutató fia­talon túl gátlásos volt ahhoz, hogy kényelmesen érezze magát a lányok társaságában. Futó kalandok soroza­tából tanulta meg a szerelmi leckéket, és most már végre komoly kapcsolat­ra, házasságra, gyerekekre vágyik. A harmincas, nemzetközi pályán moz­gó közgazdásznő, Angéla kudarccal héber társkereső házasságáért saját magát okolja: fiatalon még rossz volt az ön­ismerete.

partnervermittlung öröm

Tanult a hibából, és most hozzá nagyon hasonlító párt keres magának: olyat, akivel meghitt csalá­di életet élhet. A kör kicsi, ahonnan választhat — mondja - hiszen gya­korlatilag minden szóba jöhető kor­társát ismeri, gyerekkorától kezdve.

De a lehetséges közös élmények a társával fontosabbak számára minden másnál, így aztán optimistán látja a jövőjét.

Shalom: új társkereső applikáció készült zsidóknak Közzétéve:

Ha ma 29 éves tudományos kutató, évek óta szerelemben és har­móniában él együtt barátnőjével. És hogy egy­máshoz fogunk tartozni jövőre is, meg még tíz év múlva is. Amíg nem házasok, nem akart egy fedél alatt élni barátnőjével, házasodni pedig csakis a diploma után!

Ideiglenesen le vagy tiltva

Megérte várni — mondja: gyö­nyörű ortodox esküvője élete nagy napja volt. A kivétel Irén, az ötvené­ves értelmiségi nő, aki egy több évti­zedes házasság felbontása után, most mindennél többre tartja függetlensé­gét. Idén először még síelni sem uta­zik el, míg szabadságát tölti — meséli vidáman, mert nem bírna ilyen hosszú időre elszakadni a számítógé­pétől, a fórumozástól és a chateléstől. Irén nemcsak ír héber társkereső bulikat is szervez, és összejött már több potenciális társ­sal vagy szabadidőpartnerrel.

A leg­fontosabb, hogy valódi közösségre talált tehát a JMP-ben — virtuálisan és valóságosan egyaránt.

kísértő múlt

A UJS és a JMP aktivistáival be­szélgetek, és mindannyian igen büsz­kék társkereső nő felsővezetői, hogy közösségükben mennyi pár jött már össze — sőt. Ugyanez a helyzet a Frankelben — minden egyes esküvő diadalérzéssel tölti el a fiatal közösséget.

Megtudom, hogy van a városban né­hány fiatal, amerikai vallásos házas­pár, akik rendszeresen meghívnak magukhoz kiddusra egyedülálló fiata­lokat.

Account Options

Leplezetlenül az a cél, hogy az asztalnál majd jól összeismerkedje­nek egy hozzájuk illőnek gondolt, el­lenkező neművel. A ma negyve­nes-ötvenes korosztályból sokan em­lékeznek rá, hogy hajdanán Scheiber Sándor is valahogy így hozott össze házasságokat.

Az idézetek Candace Bushnell Sex and the City című könyvéből származnak.